Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Thông báo thi tuyển giáo viên, nhân viên tỉnh Quảng Nam năm 2021

Ngày đăng : 06-08-2021

ĐANG CẬP NHẬT ....

KẾT QUẢ ĐIỂM THI THEO NHÓM NGÀNH DỰ TUYỂN (có lúc 19h00 ngày 09/11/2021)

https://drive.google.com/drive/folders/1DiJX_0XrXliwmrvShZ3jop-uwVAny5Zf?usp=sharing

 

 

 

- Công văn số 1577/SGDĐT-VP ngày 06/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc một số lưu ý trong việc thu nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Thông báo số 1537/TB-SGDĐT ngày 03/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Phụ lục kèm theo Thông báo số 1537/TB-SGDĐT ngày 03/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

* Mẫu hồ sơ thí sinh tải về để đăng ký dự tuyển:

1. Mẫu đơn dữ tuyển;

2. Mẫu bìa hồ sơ;

3. Mẫu giấy cam kết kèm theo Công văn số 1577/SGDĐT-VP (mới bổ sung);

- Thông tin địa chỉ, STK nơi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục các huyện năm 2021;

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

* Tham khảo toàn bộ tư liệu các kỳ thi năm 2020, 2017, 2016: Link xem và tải tư liệu;

 

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN TẠI THĂNG BÌNH

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...