Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Thông tin bổ nhiệm, luân chuyển, điều động CBQL trường học

Ngày đăng : 29-03-2021

-------------------------------------------

1. Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức đối với bà Đồng Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường MG Bình Giang kể từ ngày 01/8/2021.

2. Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc bổ nhiệm lại viên chức đối với bà Phan Thị Ngà, Hiệu trưởng Trường MG Bình Dương kể từ ngày 01/8/2021.

-------------------------------------------

* Thứ Hai, ngày 29 tháng 3 năm 2021, Phòng GDĐT đã tổ chức công bố và trao Quyết định của UBND huyện Thăng Bình điều động và bổ nhiệm CBQL trường học:

1. Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm viên chức đối với bà Nguyễn Thị Nga, Phó Hiệu trưởng Trường MG Bình Phú đến nhận công tác tại trường MG Bình Trung và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng kể từ ngày 01/4/2021.

2. Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm viên chức đối với bà Nguyễn Thị Điểu, Phó Hiệu trưởng Trường MG Bình Đào đến nhận công tác tại Trường MG Hà Lam và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường MG Hà Lam kể từ ngày 01/4/2021.

3. Quyết định số 676/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc điều động và bổ nhiệm viên chức đối với bà Võ Thị Mến, Hiệu trưởng Trường MG Bình Sa, đến nhận công tác tại Trường MG Hà Lam và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Hiệu trưởng Trường MG Hà Lam kể từ ngày 01/4/2021.

-------------------------------------------

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...