Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Thông báo tuyển giáo viên huyện Thăng Bình năm 2020

Ngày đăng : 05-03-2020

1. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

          Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển:

          - Có quốc tịch Việt Nam;

          - Từ đủ 18 tuổi trở lên;

          - Có đơn đăng ký dự tuyển;

          - Có lý lịch rõ ràng;

          - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù họp với vị trí việc làm;

          - Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

          - Là giáo viên đang hợp đồng, có thời gian ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, THCS công lập của huyện Thăng Bình trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế và được UBND huyện Thăng Bình cho phép ký hợp đồng lao động, có năng lực và trình độ phù hợp với yêu câu vị trí cần tuyển dụng.

2. NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY KHÔNG ĐƯỢC ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

          - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

          - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3. TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:

          Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, tiêu chuẩn của vị trí các chỉ tiêu tuyển dụng của đơn vị, địa phương, cụ thể:

          + Đối với giáo viên Mầm non: Thực hiện theo quy định tại chương II, Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015.

          + Đối với giáo viên Tiểu học: Thực hiện theo quy định tại chương II, Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

          + Đối với giáo viên THCS: Thực hiện theo quy định tại chương II, Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015.

4. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

          Căn cứ trên chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục được UBND tỉnh giao năm 2020; căn cứ nhu cầu, vị trí việc làm ở các đơn vị trường học công lập trực thuộc; căn cứ số lượng hợp đồng theo đúng đối tượng, UBND huyện Thăng Bình xác định tổng chỉ tiêu tuyên dụng là 32 người, cụ thể:

          - Giáo viên Mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06): 14 giáo viên (14 chuyên ngành Sư phạm mầm non);

          - Giáo viên Tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09 ): 4 giáo viên (02 chuyên ngành Sư phạm Tiêu học; 02 chuyên ngành Sư phạm âm nhạc);

          - Giáo viên THCS hạng III (mã số V.07.04.12): 14 giáo viên (03 chuyên ngành tiếng Anh; 01 chuyên ngành Văn-GDCD; 03 chuyên ngành Văn; 01 chuyên ngành Ngữ văn; 01 chuyên ngành GDTC; 01 chuyên ngành Toán-Tin; 01 chuyên ngành Toán; 01 chuyên ngành Lý-Kỹ thuật; 02 chuyên ngành Mỹ thuật).

5. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

          - Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

          - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật dán ảnh 4x6 (cm) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (Mẫu số 2- BNV/2012 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ);

          - Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu cùa vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

          - Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ thẩm quyền chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

          - Bản tự nhận xét, đánh giá (có xác nhận của thủ trưởng đơn vị đang công tác) của người đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thực khen thưởng (nếu có);

          - Các hợp đồng lao động được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

          - Bản ghi quá trình đóng BHXH;

          - Bản sao số Hộ khẩu, Giấy chứng minh nhân dân.

          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có)

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

          - Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (từ ngày 02/3/2020 đến hết ngày 31/3/2020; buổi sáng từ 7h00 - 11h30, buổi chiều từ 13h30-17h00)

          - Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: phòng Nội vụ huyện Thăng Bình (số 282 Tiểu La, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam)

Chi tiết xem và tải về:  Link tải

Quyết định số 519/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam

Các loại hồ sơ kèm theo: Link tải

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...