Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Tài liệu ôn tập thi thăng hạng CDNN giáo viên năm 2018

Ngày đăng : 09-12-2018

Truy cập để xem đầy đủ: http://thanghang.thangbinh.edu.vn

1. Tài liệu về Kiến thức chung:

- Giáo viên mầm non

- Giáo viên Tiểu học

- Giáo viên Trung học cơ sở

- Giáo viên Trung học phổ thông

2. Tài liệu về Chuyên môn nghiệp vụ:

- Giáo viên Mầm non hạng 4 lên hạng 3

- Giáo viên Mầm non hạng 3 lên hạng 2

- Giáo viên Tiểu học hạng 4 lên hạng 3

- Giáo viên Tiểu học hạng 3 lên hạng 2

- Giáo viên Trung học cơ sở hạng 3 lên hạng 2

- Giáo viên Trung học phổ thông hạng 3 lên hạng 2

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...