Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ

Kết quả thi tuyển viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016

Ngày đăng : 26-06-2017

            Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 2242/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam ban hành Công văn số 915/SGDĐT-TCCB ngày 22/6/2017 về kết quả thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017 đề nghị UBND, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

            - Căn cứ vào kết quả được phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện công tác rà soát văn bằng, chứng chỉ của các thí sinh trúng tuyển, sau đó ban hành Quyết định tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

            - Yêu cầu các thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017, trước khi nhận Quyết định tuyến dụng phải ký cam kết bằng văn bản về tính chính xác, hợp pháp của các văn bằng, chứng chỉ và nội dung hồ sơ liên quan đã nộp khi đăng ký thi tuyển; nếu phát hiện mọi hành vi gian lận sau này sẽ chấp nhận hủy kết quả thi tuyển và chịu thu hồi Quyết định tuyển dụng.

            Trích danh sách trúng tuyển ngành giáo dục huyện Thăng Bình:

         Danh sách chi tiết toàn tỉnh vui lòng xem file đính kèm.

pgdthangbinh

data/12178807190808043389/tintuc/files/06.2017/Q%C4%90%20ph%C3%AA%20duy%E1%BB%87t%20c%E1%BB%A7a%20UBND%20t%E1%BB%89nh.pdf

Các tin khác

Xem thêm...