Tin tức/(Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Tổ chức cán bộ/
Tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2023 huyện Thăng Bình (cập nhật đến 18/7/2024)

Vui lòng thường xuyên theo dõi để cập nhật thông tin ! (nhấn F5 để tải lại thangbinh.edu.vn)

 

 

5. Công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2:

- Tải về tài liệu ôn thi: Link xem và tải file .doc;         File chính thức có dấu;

- Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập và tổ chức thi tuyển vòng 2: Tổ chức tập trung ôn tập: chiều 20/7/2024; Dự kiến thời gian tổ chức thi: 04/8/2024;

- Quyết định 2313/QĐ-UBND ngày 17/7/2024 của UBND huyện Thăng Bình về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện vòng 1 tham dự vòng 2 tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Binh năm 2023;

- Phụ lục QĐ 2313 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện từ trang 01 - 05;

- Phụ lục QĐ 2313 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện từ trang 06 - 10;

- Phụ lục QĐ 2313 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện từ trang 11 - 15;

- Phụ lục QĐ 2313 - Danh sách thí sinh đủ điều kiện từ trang 16 - 20;

 

4. Tổng hợp số lượng nộp hồ sơ và danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển:

- Danh sách thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển (trực tiếp, qua bưu điện);

- Tính đến 17h00 ngày 12/01,Phòng GDĐT đã nhận được 372 hồ sơ dự tuyển NỘP TRỰC TIẾP:

+ giáo viên Mầm non: 57/27;

+ giáo viên Tiểu học: 91 (gv 31/74, Nhạc 5/3, Tin 18/2, TD 37/6, MT 0/1);

+ giáo viên THCS: 211 (Toán 68/3, Lý 24/1, Hóa 21/3, Sinh 48/5, Văn 21/3, Sử 10/2, Địa 5/4, TD 10/2, GDCD 3/2, Công nghệ 1/1);

+ nhân viên: 13 (TV 8/2, TB 5/2)

* Ngoài ra, theo dấu bưu điện ngày gửi tính đến thời điểm ngày 12.01.2024, đã nhận được 121 hồ sơ EMS (chuyển phát đến tính đến 08h00 ngày 16.01.2023):

+ giáo viên Mầm non: 8;

+ giáo viên Tiểu học: 19 (gv 8, Nhạc 1, Tin 4, TD 6, MT 0);

+ giáo viên THCS: 86 (Toán 17, Lý 14, Hóa 20, Sinh 14, Văn 8, Sử 3, Địa 4, TD 2, GDCD 4, Công nghệ 0);

+ nhân viên: 8 (TV 5, TB 3)

TẠM CHỐT (chờ EMS chưa nhận được) 372 + 121 = 493;

+ giáo viên Mầm non: 65/27;

+ giáo viên Tiểu học: 110 (gv 39/74, Nhạc 6/3, Tin 22/2, TD 43/6, MT 0/1);

+ giáo viên THCS: 297 (Toán 85/3, Lý 38/1, Hóa 41/3, Sinh 62/5, Văn 29/3, Sử 13/2, Địa 9/4, TD 12/2, GDCD 7/2, Công nghệ 1/1);

+ nhân viên: 21 (TV 13/2, TB 8/2)

* Riêng thí sinh nộp tiền qua Kho bạc nhà nước, nếu khi thông tin không chính xác bị chuyển hoàn thì phải gửi lại đêr đảm bảo điều kiện:
- tài khoản: 3713.0.1079297.00000
- Đơn vị hưởng: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình
- Ngân hàng: Kho bạc Nhà nước Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam;


 

3. Thông báo tuyển dụng và các nội dung liên quan:

- Thông báo số 3063/TB-UBND ngày 12/12/2023 của UBND huyện Thăng Bình về việc Ttuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023;

 

3.2. Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển (số lượng nộp: 01 bộ) bao gồm:

          - Phiếu đăng ký dự tuyển (tải về theo Mẫu số 1 trong link); (Bấm chọn menu Tệp/File -> Tải xuống/Downloads -> Microsoft Word .doc)

          - Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực (nếu có);

          - 03 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại;

          - 03 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm.

          * Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm, nhãn dán ngoài bì đựng hồ sơ (tải về theo Mẫu 2 trong link).

          - Kèm theo phiếu thu hồ sơ (tải về theo Mẫu 3 trong link).

3.1. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

- 30 ngày, từ ngày 13/12/2023 đến 17 giờ 00 ngày 12/01/2024 (trong giờ hành chính, trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định).

          - Nộp trực tiếp: Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ và lệ phí trực tiếp về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình (địa chỉ: quốc lộ 1A, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại liên hệ: 0235.3.874.211).

          - Nộp qua đường bưu điện: Thí sinh đăng ký tuyển dụng nộp hồ sơ qua đường bưu điện bằng dịch vụ chuyển phát nhanh về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình (bộ phận Tổ chức - Cán bộ nhận; Địa chỉ: quốc lộ 1A, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Số điện thoại liên hệ: 0235.3.874.211). Thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển được tính theo dấu bưu điện.

          Lưu ý:

          + Nếu thí sinh nộp hồ sơ qua bưu điện thì thí sinh nộp lệ phí thi qua số tài khoản: 3713.0.1079297.00000 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình mở tại Kho bạc Nhà nước Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam; Đồng thời ghi rõ ghi rõ nội dung chuyển tiền (Họ và tên người dự tuyển ... nộp lệ phí dự tuyển 2023) gửi kèm biên lai nộp tiền (cá nhân giữ bản sao biên lai) hoặc bản chụp giao dịch thành công kèm trong hồ sơ dự tuyển.

          + Lệ phí dự tuyển: 300.000 đồng/thí sinh (Ba trăm ngàn đồng y).

          + Đến hết thời gian nộp hồ sơ theo quy định, thí sinh không đảm bảo thành phần hồ sơ thì xem như không đủ kiện dự tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện Thăng Bình năm 2023.

2. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 143 chỉ tiêu (Mầm non: 27; Tiểu học: 88; THCS: 28), trong đó:

          a. Giáo viên: 139 chỉ tiêu, gồm:

          - Giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26): 27 chỉ tiêu;

          - Giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29): 86 chỉ tiêu, gồm:

                   + Giáo viên Tiểu học (dạy các môn chung): 74 chỉ tiêu;

                   + Giáo viên Tin học: 02 chỉ tiêu;

                   + Giáo viên Mỹ thuật: 01 chỉ tiêu;

                   + Giáo viên Thể dục: 06 chỉ tiêu;

                   + Giáo viên Âm nhạc: 03 chỉ tiêu;

          - Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32): 26 chỉ tiêu, gồm:

                   + Toán: 03 chỉ tiêu;

                   + Vật lý: 01 chỉ tiêu;

                   + Hóa học: 03 chỉ tiêu;

                   + Sinh học: 05 chỉ tiêu;

                   + Ngữ văn: 03 chỉ tiêu;

                   + Lịch sử: 02 chỉ tiêu;

                   + Địa lý: 04 chỉ tiêu;

                   + Thể dục: 02 chỉ tiêu;

                   + Giáo dục công dân: 02 chỉ tiêu;

                   + Công nghệ (công nghiệp): 01 chỉ tiêu;

          b. Nhân viên: 04 chỉ tiêu, gồm:

          - Thư viện viên hạng IV (mã số V.10.02.07): 02 chỉ tiêu (Tiểu học: 02);

          - Nhân viên thiết bị, thí nghiệm (mã số V.07.07.20): 02 chỉ tiêu;

          * Chi tiết Kế hoạch và các tiêu chuẩn, điều kiện của từng VTVL đăng ký:

- Quyết định số 2616/QĐ-UBND ngày 06/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023;

- Kế hoạch số 3329/KH-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Thăng Bình về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023;

* Phụ lục chi tiết kèm theo Kế hoạch số 3329/KH-UBND ngày 20/11/2023 của UBND huyện Thăng Bình về tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình năm 2023;

1. Một số văn bản, tài liệu liên quan đến chế độ, quyền lợi của thí sinh:

- Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 về việc một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm;

- Công văn số 8628/UBND-NCKS ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc tiếp tục tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm 2023;

- Danh sách trường bố trí theo địa bàn xã/thị trấn:   Link danh sách trường;   Xem bản đồ Google;

- Công văn 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27/10/2014 V/v phúc đáp Công văn số 4453/BNV-CCVC

- Công văn 3755/BGDĐT-GDTX ngày 03/08/2016 V/v quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

- Công văn 1331/SNV-CCVC ngày 11/08/2017 V/v quy đổi chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

- Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông;

- Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học;

- Quyết định số 1090/QĐ-BGDĐT ngày 27/03/2014 Tạm dừng tổ chức bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho những người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông

- Thông tư số 10/2013/TT-BGDĐT ngày 28/03/2013 Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung cấp chuyên nghiệp;

- Thông tư số 46/2012/TT-BGDĐT ngày 04/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Ban hành Chương trình Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người tốt nghiệp đại học muốn trở thành giáo viên trung học phổ thông;

- Thông tư số 40/2011/TT-BGDĐTngày 16/9/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông;

- Quyết định số 31/2008/QĐ-BGDĐT ngày 23/6/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: ban hành quy định bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh