Tin tức/(Trường THCS Lê Đình Chinh)/ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC_2324/
ĐỀ KIỂM TRA NĂM HỌC_2324

https://drive.google.com/drive/folders/1LIPoLodx3sYJnktkzU_HjcLcgNoTkkvB?usp=sharing

Tác giả: Phan Thị Thảo Linh
http://thangbinh.edu.vn/data/11060791901686503498/tintuc/files/05.2024/LINK Đề kiểm tra năm học 2324.docx