Tin tức/(Trường THCS Lê Đình Chinh)/TRANG HỌC SINH/
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2023-2024

Thời khóa biểu

Tác giả: Nguyễn Văn Bé
http://thangbinh.edu.vn/data/11060791901686503498/tintuc/files/10.2023/LĐC-TKB1_HKI_ 2324.xlsx