Tin tức/(Trường THCS Thị trấn Thắng)/TỰ ĐÁNH GIÁ/
BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ NĂM HỌC 2017 - 2018

Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Hội đồng tự đánh giá Trường THCS Thị trấn Thắng đã họp, thảo luận thống nhất nội dung tự đánh giá. Hội đồng đã đánh giá nhà trường đạt 35/36 tiêu chí theo thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23/11/2012. Sau đây là báo cáo tự đánh giá của nhà trường.

Tác giả: c2thitran
http://thangbinh.edu.vn/data/8710098411142698848/tintuc/files/05.2018/PLV_BaocaoTudanhgia (Công bố).doc

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai