Phòng ban trực thuộc

  • Địa chỉ: TRƯỜNG THCS THƯỜNG THẮNG
  • Email: c2thuongthang@bacgiang.edu.vn
  • Điện thoại: 02403706989
TT Thông tin
1
Họ tên: Th.S NGUYỄN NGỌC TIẾN
Vị trí: Bí thư Chi bộ-Hiệu trưởng
Email: ngoctien04@gmail.com
Điện thoại: 0916301682
2
Họ tên: GIANG THANH BÌNH
Vị trí: Phó Bí thư Chi bộ-Phó Hiệu trưởng
Email: gtbinhhh@bacgiang.edu.vn
Điện thoại: 0984213627
3
Họ tên: ĐỖ THỊ MAI
Vị trí: Chủ tịch Công đoàn
Email: nhasachmaidung@gmail.com
Điện thoại: 0968229666
4
Họ tên: NGỌ VĂN DŨNG
Vị trí: Tổng Phụ trách Đội
Email: dunglienc2@gmail.com
Điện thoại: 01686532723
5
Họ tên: ĐINH TUẤN DŨNG
Vị trí: Tổ trưởng tổ KHTN
Email: dinhdung@gmail.com
Điện thoại: 0983873625
6
Họ tên: PHẠM THANH VÂN HÀ
Vị trí: Tổ trưởng tổ KHXH
Email: sonha1971@gmail.com
Điện thoại: 01692273413
7
Họ tên: NGÔ XUÂN HIẾU
Vị trí: Tổ trưởng tổ Văn Phòng
Email: mhieuc2@gmail.com
Điện thoại: 0915154567
8
Họ tên: VŨ KIM OANH
Vị trí: Kế toán
Email: oanhlong1962@gmail.com
Điện thoại: 0984216393
9
Họ tên: NGUYỄN THỊ KIM PHÚC
Vị trí: Cán bộ y tế
Email: kimphuc491978@gmail.com
Điện thoại: 0988306389
10
Họ tên: NGUYỄN THỊ VÂN GIANG
Vị trí: Thư ký Hội đồng
Email: vangiangbg@gmail.com
Điện thoại: 01653964394
11
Họ tên: NGUYỄN HỒNG MẾN
Vị trí: Cán bộ Thư viên
Email: nguyenhongmentt@gmail.com
Điện thoại: 0989246458

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai