Thứ tư, 03/06/2020 22:37:49
Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức trường THCS và THPT Tân Lộc năm học 2018-2019

Ngày: 28/09/2018

Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức trường THCS và THPT Tân Lộc năm học 2018-2019

          Căn cứ hướng dẫn 2084/HD-SGDĐT- CĐN về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào đầu năm học. Được sự thống nhất của Chi bộ, vào lúc 13 giờ 00 ngày 27 tháng 9 năm 2018. Ban chấp hành Công đoàn trường THCS và THPT Tân Lộc phối hợp với Thủ trưởng đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019.

          Hội nghị vinh dự đón tiếp thầy Lương Hiển Vinh, chủ tịch Công đoàn ngành giáo dục thành phố Cần Thơ, thầy Nguyễn Văn Chín, Ủy viên Ban chấp hành công đoàn ngành, Chủ tịch công đoàn trường THPT Thuận Hưng cùng 117 công chức, viên chức của đơn vị.

          Năm học 2017-2018, tập thể CC-VC trường THCS và THPT Tân Lộc thực hiện tốt việc học tập, quán triệt đầy đủ và sâu sắc văn kiện Đại hội XII của Đảng; đề xuất chủ trương, kế hoạch và giải pháp để chủ động “tiếp tục đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo”, đẩy mạnh phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Kết quả được công nhận tập thể lao động xuất sắc, công đoàn vững mạnh năm học 2017-2018.

          Hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị năm học 2017 -2018 và công chức, viên chức tích cực đóng góp ý kiến, bàn bạc đi đến thống nhất các nhiệm vụ và chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong năm học 2018 - 2019 như: Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, các chỉ tiêu chuyên môn, tiêu chuẩn thi đua khen thưởng, qui chế dân chủ cơ sở.

            Hội nghị tiếp thu lãnh hội những ý kiến phát biểu chân tình và động viên kịp thời của thầy Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ. Tại Hội nghị cũng đã thông qua Quyết định tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và 12 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ.

          Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Hội nghị công chức, viên chức trường THCS và THPT Tân Lộc đã thành công tốt đẹp. Hội nghị công chức , viên chức năm học 2018 – 2019 thể hiện rõ ý chí của cán bộ, công chức, viên chức trường THCS và THPT Tân Lộc quyết tâm xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh thống nhất cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ năm học mới.

thpttanloc
Tin liên quan