Thứ sáu, 05/06/2020 19:21:16
Quy chế tiếp công dân

07/10/2018

Hiệu trưởng tiếp công dân tại phòng làm việc của Hiệu trưởng vào tất cả các ngày làm việc trong tuần: - Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ; - Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Xem thêm +
Thông báo tập trung học sinh năm học 2018-2019

03/08/2018

Trường THCS và THPT Tân Lộc tập trung học sinh năm học 2018-2019 ngày 10/8/2018

Xem thêm +
Công khai thông tư 36-2017-TT-BGDĐT

03/08/2018

Cam kết chất lượng giáo dục của trường, Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường g, Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2017-2018

Xem thêm +
Thông tin tuyển sinh 10

22/05/2018

Địa chỉ tra cứu thông tin tuyển sinh 10 năm học 2018-2019

Xem thêm +
Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

22/05/2018

Năm học 2018-2019, nhà trường tuyển sinh 190 học sinh, biên chế vào 6 lớp, học theo Ban cơ bản.

Xem thêm +