Tin tức/(Trường THCS Thường Thắng)/HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN/TIN NHÀ TRƯỜNG/
THI KHAO SAT HSG DU THI CAP HUYEN DOT 2 LAN 1

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-PGD&ĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT huyện Hiệp Hòa về việc Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019 của bậc trung học cơ sở;

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-THCS ngày 15/9/2018 của Hiệu trưởng trường THCS Thường Thắng về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019;

Trường THCS Thường Thắng tổ chức khảo sát đội dự tuyển học sinh giỏi dự thi cấp huyện đợt 2 lần 1 năm học 2018 – 2019:

* Thời gian: Từ 14h.15 phút ngày 23/10/2018

* Địa điểm: Tại trường THCS Thường Thắng

* Danh sách giáo viên coi thi:

          + Thầy giáo: Nguyễn Việt Hùng

          + Thầy giáo: Đặng Quyết Thắng

* Danh sách học sinh dự thi:

STT

Họ đệm

Tên

Ngày sinh

Lớp

Đội tuyển

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Huyền

Trân

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

2

Nguyễn Thị

Hạ

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

3

Đỗ Thị Phương

Dung

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

4

Nguyễn Thị

Hạnh

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

5

Nguyễn Huy

Hoàng

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

6

Đinh Tuấn

Kiệt

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

7

Lê Thành

Đạt

2007

6A1

Tiếng Anh 6

Buổi 2

8

Nguyễn Văn

Hoàng

2005

8A4

Lịch Sử 8

Buổi 2

9

Nguyễn Thị

Vinh

2005

8A3

Lịch Sử 8

Buổi 2

10

Nguyễn Hương

Linh

2005

8A2

Lịch Sử 8

Buổi 2

11

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

2005

8A2

Lịch Sử 8

Buổi 2

12

Văn Hữu

Kỳ

2005

8A1

Lịch Sử 8

Buổi 2

13

Nguyễn Huy Thế

Lâm

2005

8A1

Lịch Sử 8

Buổi 2

14

Bùi Văn

Hưng

2005

8A2

Lịch Sử 8

Buổi 2

15

Nguyễn Thị Minh

Anh

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

16

Nguyễn Lan

Anh

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

17

Nguyễn Khánh

Ngọc

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

18

Nguyễn Thị

Bình

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

19

Nguyễn Thị

Hằng

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

20

Lê Thị

Hường

2006

7A1

Ngữ Văn 7

Buổi 1

21

Nguyễn Thị

Hiền

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

22

Nguyễn Thị Khánh

Ly

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

23

Đinh Thị Hoài

An

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

24

Nguyễn Thị

Hạnh

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

25

Nguyễn T.Phương

Thảo

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

26

Văn Thị Vân

Anh

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

27

Nguyễn Ngọc Quỳnh

Anh

2007

6A1

Ngữ Văn 6

Buổi 2

28

Đinh Thị Quỳnh

Chi

2005

8A1

Địa Lý 8

Buổi 2

29

Văn Thị Ngọc

Lan

2005

8A3

Địa Lý 8

Buổi 2

30

Văn Thị

2005

8A1

Địa Lý 8

Buổi 2

31

Nguyễn Thùy

Ninh

2005

8A1

Địa Lý 8

Buổi 2

32

Nguyễn Thị Thùy

Linh

2005

8A2

Địa Lý 8

Buổi 2

33

Nguyễn Thị Ngọc

Bích

2005

8A2

Địa Lý 8

Buổi 2

34

Đàm Thị Kim

Luyện

2005

8A2

Địa Lý 8

Buổi 2

35

Nguyễn Thị Minh

Thu

2005

8A1

GDCD 8

Buổi 2

36

Đinh Thu

Mai

2005

8A1

GDCD 8

Buổi 2

37

Văn Diệu Vân

Anh

2005

8A1

GDCD 8

Buổi 2

38

Lê Ngọc

2005

8A1

Hóa học 8

Buổi 1

39

Nguyễn Thị Minh

Thu

2005

8A1

Hóa học 8

Buổi 1

40

Nguyễn Thị

Hường

2005

8A1

Hóa học 8

Buổi 1

41

Nguyễn Huy Thế

Lâm

2005

8A1

Hóa học 8

Buổi 1

42

Nguyễn Đức

Hải

2005

8A1

Hóa học 8

Buổi 1

43

Nguyễn Mạnh

Cường

2005

8A2

Hóa học 8

Buổi 1

44

Nguyễn Xuân

Giang

2005

8A2

Hóa học 8

Buổi 1

46

Nguyễn Hoàng

Hải

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

47

Nguyễn Huy

Hoàng

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

48

Văn Hữu Tiến

Anh

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

49

Vũ Minh

Trường

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

50

Nguyễn Quang

Huy

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

51

Võ Quốc

Khánh

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

52

Lê Thành

Đạt

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

53

Đinh Tuấn

Kiệt

2007

6A1

Toán 6

Buổi 1

54

Nguyễn Thị Kim

Chi

2005

8A1

Tiếng Anh 8

Buổi 1

55

Lê Huyền

Anh

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

56

Lê Thị Ngọc

Vân

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

57

Nguyễn Việt

Anh

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

58

Nguyễn Thị Khánh

Ly

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

59

Nguyễn Thị Hồng

Hạnh

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

60

Nguyễn Thị

Hằng

2006

7A1

Tiếng Anh 7

Buổi 1

61

Nguyễn Thị

Quỳnh

2005

8A1

Ngữ Văn 8

Buổi 1

62

Nguyễn Thế

Bảo

2005

8A1

Ngữ Văn 8

Buổi 1

63

Lê Ngọc

2005

8A1

Toán 8

Buổi 2

64

Nguyễn Kim

Anh

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

65

Đàm Thị Kim

Luyện

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

66

Văn Thị

Thảo

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

67

Bùi Thị

Quỳnh

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

68

Nguyễn Như

Bình

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

69

Nguyễn Thị

Trang

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

70

Nguyễn Thùy

Dung

2005

8A2

Sinh học 8

Buổi 1

71

Lê Thanh

Vân

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

72

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

73

Nguyễn Hải

Linh

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

74

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

75

Đàm Thị Khánh

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

76

Nguyễn Thị

Giang

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

77

Phạm Thị Thanh

Vân

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

78

Nguyễn Minh

Ánh

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

79

Nguyễn Thùy

Linh

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

80

Mẫn Thị

Thao

2005

8A1

Sinh học 8

Buổi 1

81

Tạ Văn

Việt

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

82

Nguyêễn Thế

Bảo

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

83

Ngô Thế

Hưởng

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

84

Văn Hữu

Chính

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

85

Phạm Văn

Quý

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

86

Nguyễn Thị

Hương

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

87

Ngọ Thị Thu

Hiền

2005

8A1

Vật Lý 8

Buổi 1

88

Nguyễn Minh

Trí

2005

7A1

Toán 7

Buổi 2

89

Nguyễn Đức

Hoàng

2005

7A1

Toán 7

Buổi 2

90

Chu Tú

Thanh

2005

7A1

Toán 7

Buổi 2

91

Nguyễn Việt

Đức

2005

7A1

Toán 7

Buổi 2

 

* Sau khi thi, nhà trường chỉ đạo giáo viên chấm thi và thông báo kết quả đến học sinh và phụ huynh học sinh. Nhà trường tổ chức họp giáo viên và học sinh rút kinh nghiệm về công tác dạy bồi dưỡng đối với giáo viên và việc học bồi dưỡng đối với các em học sinh.


Tác giả: c2thuongthang

Xem thêm

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai