Tin từ đơn vị khác

Chi ân các anh hùng liệt sĩ

Nâng cao chất lượng chi bộ nói chung, sinh hoạt chuyên đề nói riêng là một trong những giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.
Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương ngày 6/7/2018 về hướng dẫn một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 12/02/2019 của Ban tổ chức Tỉnh ủy Bắc Giang về hướng dẫn nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong đảng bộ tỉnh và đề án số 06-ĐA/HU ngày 25/3/2019 của Huyện ủy huyện Hiệp Hòa về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2019-2020 và những năm tiếp theo, ngoài các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, Đảng bộ xã Ngọc Sơn chỉ đạo các chi bộ lựa chọn một số vấn đề mới, phù hợp với nhiệm vụ của chi bộ để tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề.
Thời gian qua, bên cạnh việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ, chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng sinh hoạt chi bộ, đặc biệt là sinh hoạt chi bộ chuyên đề. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, năng lực và rèn luyện phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ. Việc nhận thức đúng được vị trí, vai trò, tác dụng của sinh hoạt đảng, sinh hoạt chuyên đề là cơ sở quan trọng thúc đẩy hành động đúng, là tiền đề giúp đảng viên phát huy tích cực, nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm của bản thân, mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ.
Trên cở sở kế hoạch sinh hoạt chuyên đề hàng năm, chi bộ phân công, giao nhiệm vụ chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề, phù hợp với năng lực, sở trường của từng đồng chí đảng viên và từng thời điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ. Mỗi đồng chí đảng viên đều được lần lượt phân công nội dung trình bày trong các buổi sinh hoạt chuyên đề. Qua đó sẽ giúp đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng và có thêm kiến thức về xây dựng Đảng.
Dự thảo các chuyên đề được chuẩn bị chu đáo, tập trung vào các vấn đề như: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ, tinh thần chủ động, sáng tạo trong việc thực hiện nhiệm vụ….
Hình thức sinh hoạt chuyên đề được chi bộ đa dạng hóa, không chỉ phổ biến, trao đổi bằng lời mà còn được kết hợp với các hình ảnh, tư liệu, các phần mềm trình chiếu, video, clip về các việc làm thiết thực … thu hút sự tập trung và có tính thuyết phục cao.
Đồng thời, phát huy tính dân chủ, cởi mở, mỗi đồng chí đảng viên đều mạnh dạn nêu ý kiến và nhận thức của bản thân để hoàn thiện chuyên đề. Sau mỗi buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí chủ trì cuộc họp đánh giá chi tiết, cụ thể những ưu điểm, tồn tại của đảng viên được phân công chuẩn bị dự thảo chuyên đề. Với những mặt tích cực mà đảng viên làm được, chi bộ kịp thời biểu dương, khen thưởng trước chi bộ, để ghi nhận, động viên, tạo động lực cho đảng viên có sự thi đua, sáng tạo, tâm huyết với những nhiệm vụ được giao.
Nhờ đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ- nhất là những đợt sinh hoạt chuyên đề, nên Chi bộ trường TH Ngọc Sơn vừa qua đã trở thành một trong những đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước của huyện Hiệp Hòa- giai đoạn 2015-2020.

Một số hình ảnh:

Đồng chí Phạm Thị Hoàn- BT Chi bộ- chủ trì buổi sinh hoạt

Các đồng chí đảng viên trao đổi tại buổi sinh hoạt chi bộ

 

Tác giả: Tiểu học Ngọc Sơn

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường