Tin tức/(Trường THCS Bắc Lý)/Hoạt động nhà trường/
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THCS BẮC LÝ

 

 

Số: 42 /KH-THCSBL

 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

 

 

    Bắc Lý, ngày 20  tháng 9  năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019

 

 

Căn cứ Quyết định số 24/KH-PGD&ĐT ngày 13/9/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 bậc THCS ;

Căn cứ tiêu chí thi đua của phòng GD&ĐT, tình hình thực tế của nhà trường và thực hiện nhiệm vụ cụ thể trường THCS Bắc lý xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 như sau:

A/KẾT QUẢ NĂM HỌC 2017-2018:

1. Xếp loại hạnh kiểm:

Tốt: 479=67,7%, khá: 190=26,8%, TB: TB38= 5,4%, yếu: 1= 0,1%

2. Xếp loại học lực:

Giỏi: 74HS= 10,5%; khá: 324HS=45,8%; TB: 282= 39,8%; Yếu + kém 28HS= 3,9%.

3. Giải học sinh giỏi các cấp

3.1.HSG cấp quốc gia: 0

3.2. HSG cấp tỉnh:

1 HS đạt giải ba

3.3.HSG cấp huyện:

-HSG văn hóa: 44 giải(5 nhì, 15 ba, 14kk, 10 HSG)

-TDTT: 22 giải( 2 nhất, 3 nhì, 5 ba, 12kk)

3.4.Xếp loại chung công tác BDHSG: xếp thứ 20/27

4. Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 155HS/159= 97,5%,

                                      Chất lượng kiểm định cuối năm: xếp thứ 8

5. Thi vào lớp 10:

Điểm TB 3 môn: 6,13 (Xếp thứ 16 trong huyện)

Văn: 5.92 xếp thứ 23;Toán: 6.52 xếp thứ 14; Tiếng anh: 5.93 xếp thứ 9

6. Giáo viên giỏi-CSTĐ:

6.1.GVG các cấp:

Cấp huyện: 15 GV đạt vòng LT và SKKN

Cấp tỉnh: 2

6.2. CSTĐ: Cấp Tỉnh: 0, Huyện: 1

          - CBGV: Tốt: 9đ/c, Khá: 21, TB: 11, Yếu: 0

          - Trường: đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

-  Chi bộ: trong sạch vững mạnh

- Công đoàn vững mạnh xuất sắc, chi đoàn xếp loại tốt

- Công tác Đội xếp loại tốt.

B/TÌNH HÌNH NĂM HỌC 2018-2019:

          I. Số liệu:

          1. Quy mô: Số lớp : 19, Số HS: 737HS.

Trong đó chia ra:

 

Khối 6

Khối 7

Khối 8

Khối 9

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

5

205

5

185

5

177

4

170

 

          2. Tổng số CBGV: 42, Trong đó QL: 2, GV: 37, NV: 3

             Số trên chuẩn: 30, chưa đạt chuẩn: 0

          3. Cơ sở vật chất:

          - Số phòng học: 19, Bàn ghế hs: 400 bộ  

- Thư viện : TS: 1653 cuốn

SGK: 144; STK: 462; SGV: 429; Truyện :610; sách pháp luật: 8

          - Phòng Bộ môn: có 5 phòng gồm 1 phòng hóa, 1 phòng sinh, 1 phòng vật lý.1 phòng tin học, 1 phòng học thông minh.

-Các phòng chức năng: 1 phòng đồ dùng chung, 1 Thư viện, 1 phòng Y tế, hệ thống phòng tổ CM, công đoàn…không có nhà đa năng

- Có sân chơi, bãi tập rộng đã quy hoạch xong chưa được xây dựng kiên cố. 

- Các công trình phụ trợ: có công trình nước sạch , có 1công trình VS khép kín của GV, 2 WC HS, nhà xe, cổng trường, tường bao…

          - An toàn trường học: có đủ CSVC trường chuẩn QG, thực hiện tốt mô hình cổng trường an toàn giao thông, hạn chế hàng quán quanh trường, cảnh quan và môi trường xanh sạch đẹp.

          4. Nguồn lực tài chính chủ yếu từ ngân sách nhà nước, học phí

          II. Đánh giá tình hình đơn vị:

1. Thuận lợi:

Nhà trường nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của địa phương, của ngành, sự ủng hộ của cha mẹ HS, có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia, học sinh có nền nếp, đội ngũ giáo viên tận tuỵ yêu nghề, nội bộ đoàn kết nhất trí cao.

          2. Khó khăn:

Đội ngũ còn thiếu về cơ cấu bộ môn, chất lượng không đều, số giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ vững đáp ứng bồi dưỡng HSG ít. Một số giáo viên tuổi cao, khả năng  cập nhật kiến thức mới và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy gặp khó khăn.

C/ NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:

Thực hiện chủ đề năm học: “Giữ vững kỷ cương, nền nếp trường lớp học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử cho đội ngũ nhà giáo và học sinh; tiếp tục đổi mới, sáng tạo nâng cao chất lượng giáo dục”.  Trường THCS Bắc Lý xác định các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tăng cường kỷ cương nền nếp, chất lượng và hiệu quả hoạt động của BGH, tổ CM, các đoàn thể; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của HS; đẩy mạnh thực hiện dân chủ xây dựng văn hóa học đường và môi trường giáo dục lành mạnh; siết chặt kỷ luật kỷ cương nhà trường. Tăng cường an toàn an ninh trường học. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường.

2. Nâng cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, giao tổ chuyên môn, giáo viên chủ động  trong việc điều chỉnh nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo hướng tinh giản phù hợp đối tượng học sinh. Thực hiện tốt việc công khai dân chủ, minh bạch trong nhà trường.

3. Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học, tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đa dạng các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của HS; đẩy mạnh ƯDCNT và truyền thông trong dạy nhằm nâng cao chất lượng công tác BDHSG, ôn thi TS lớp 10.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đúng tiến độ đề án dạy học tiếng Anh theo quyết định 302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang và kế hoạch 117/KH-UBND ngày 7/10/2016 của UBND huyện Hiệp Hòa về việc thực hiện đề án “ Đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020”; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án “Đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”.

5. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, các yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của GV tham gia công tác tư vấn tâm lý, GVCN lớp, tổ chức đoàn, đội, hội gia đình và cộng đồng trong việc phối hợp quản lý giáo dục toàn diện HS.

6.Nâng cao chất lượng phổ cập, chất lượng nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2018-2019.

          D/ CÁC MỤC TIÊU CƠ BẢN

1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

2.Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh với khung thời gian 37 tuần; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh.

3. Tuyển sinh 100% số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trong năm học dưới 0,5% và bỏ học qua hè dưới 1%.

4. Xếp loại hạnh kiểm tốt đạt 66%; khá 30%; không có học sinh vi phạm pháp luật, không mắc tệ nạn xã hội, không hút thuốc lá, uống rượu bia, 100% giáo viên và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc an toàn giao thông; có phòng truyền thống và thành lập tổ tư vấn, hỗ trợ học sinh.

5. Học sinh xếp loại học lực Giỏi đạt 13%; học lực Khá 43%; tỷ lệ học sinh xếp loại học lực Yếu, Kém 4%; tỷ lệ lên lớp thẳng đạt trên 98%; tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 97%.

6. Điểm trung bình các môn thông qua các kỳ kiểm định, kiểm tra chất lượng học kỳ 1, 2 đạt trên 5,0 điểm; điểm trung bình 3 môn thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đạt 6,17 điểm, xếp thứ 15/27 trường.

7. Học sinh giỏi cấp huyện đạt khoảng 8% tổng số học sinh THCS được công nhận HSG trở lên ở tất cả các nội dụng thi. Học sinh giỏi cấp tỉnh các  môn văn hóa, khoa học ky thuật phấn đấu xếp thứ 17/27 trường.

          8. Tham gia có hiệu quả Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng sáng kiến kinh nghiệm đạt 2/2 GV dự thi; Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường đạt 50 % đến 60 % giáo viên, tham gia thi GVG cấp huyện vòng thực hành chu kỳ 2017-2019, phấn đấu khoảng 10GV đạt vòng thi thực hành.

          9. Kiểm tra nội bộ: kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên đạt 1/3 tổng số GV; kiểm tra chuyên đề đạt 100% giáo viên(gồm cả kiểm tra theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất).

          10. Tổ chức, triển khai nghiêm túc kiểm định chất lượng giáo dục: Kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra học kỳ 1, 2; tổ chức kiểm định chất lượng dạy thêm, học thêm các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh tối thiểu 01 lần/học kỳ; lưu giữ các bài kiểm định, kiểm tra theo đúng quy định.

          11. Hoàn thành công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ GD&ĐT vào tháng 11/2018 để tham gia đánh giá ngoài, phấn đấu đạt mức độ 2; sắp xếp hồ sơ tự đánh giá, thứ tự các mã thông tin và minh chứng đảm bảo hợp lý, khoa học theo đúng hướng dẫn.         

          12. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Xây dựng kế hoạch và tập trung nguồn lực hoàn thành kế hoạch kiểm tra, công nhận lại chuẩn quốc gia 12/2018.

  13. Củng cố vững chắc kết quả PCGDTHCS, hoàn thành phổ cập cấp THCS mức độ 2 trong năm học 2018-2019.

14. Lập đầy đủ tài khoản cho giáo viên và học sinh trên trang mạng “Trường học kết nối” và tổ chức sinh hoạt chuyên môn hàng tuần, hàng tháng; 100% CBQL có khả năng sử dụng thành thạo máy vi tính, khai thác thông tin từ thư điện tử và Website; dạy tin học cho học sinh khối 6,7,8 theo chương trình tự chọn; phấn đấu trên 80% giáo viên biết soạn giáo án điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, biết khai thác và sử dụng các phần mềm dạy học; tích cực tham dự cuộc thi E-Learning, phấn đấu trong năm học có 1 sản phẩm dự thi; xây dựng ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề kiểm tra 45ph theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

15. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không có hiện tượng mất đoàn kết, đơn thư vượt cấp, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đảm bảo công bằng, công khai dân chủ, đánh giá đúng năng lực của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thực hiện nghiêm việc công khai theo quy định.

16. Có đủ công trình vệ sinh hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh, có đủ nước đảm bảo vệ sinh cho sinh hoạt, không có hiện tượng mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường.

17. Thực hiện việc trang trí lớp; cảnh quan nhà trường xanh, sạch, gọn gàng, xây dựng môi trường học tập tiếng Anh; 100% giáo viên thường xuyên sử dụng và hướng dẫn học sinh sử dụng đồ dùng, thiết bị dạy học.

18. Có các câu lạc bộ văn hóa, câu lạc bộ tiếng Anh, câu lạc bộ văn nghệ, thể dục thể thao. Tham gia đầy đủ các nội dung thi trong Hội khỏe Phù đổng, giai điệu tuổi hồng cấp huyện.

E/ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, ban giám hiệu chỉ đạo tổ chuyên môn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng tinh giản, linh hoạt để tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh, rà soát bổ sung tiết học lịch sử địa phương, tiết học bảo vệ môi trường cập nhật thông tin mới phù hợp khả năng học tập của HS theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học; có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh.

Tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và lối sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật. Kế hoạch dạy học của giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện đồng thời là căn cứ để kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học; chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học và đánh giá giờ dạy theo công văn số 74/SGDĐT-GDTrH, ngày 22/01/2015 của Sở GD&ĐT; tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn của nhà trường thông qua trang mạng “Trường học kết nối”. Đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động học theo các bước hoạt động: Tình huống xuất phát (khởi động); hình thành kiến thức; luyện tập; vận dụng; tìm tòi và mở rộng.

2. Thực hiện việc đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT; áp dụng một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới vào việc tổ chức hoạt động dạy học cho học sinh(phương pháp dạy, phương pháp  học, trang trí môi trường học tập).

3. Tập trung nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh và đẩy mạnh dạy tin học, ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học

Triển khai Chương trình dạy học tiếng Anh 10 năm cấp THCS theo lộ trình Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 07/10/2016, Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới dạy và học tiếng Anh trong các trường phổ thông giai đoạn 2016-2020.

Năm học 2018-2019 thực hiện Chương trình dạy học tiếng Anh 10 năm đối với khối 6, 7, 8, 9 trong đó khối 6 có 2 lớp khối 7,8 mỗi khối 3 lớp, khối 9 có 1 lớp còn lại tiếp tục thực hiện theo chương trình hiện hành; chuẩn bị các điều kiện để tiến tới dạy theo Chương trình mới.

Tổ chức kiểm tra thêm kỹ năng nghe trong các bài kiểm tra định kỳ, học kỳ và thi tuyển sinh vào lớp 10; kiểm tra thêm kỹ năng nói trong bài kiểm tra học kỳ với các khối lớp 6,7,8

Đẩy mạnh việc xây dựng môi trường tiếng Anh trong nhà trường: trang trí trường lớp theo các chủ điểm tiếng Anh; tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa tiếng Anh; xây dựng các câu lạc bộ nói tiếng Anh cho giáo viên và học sinh; tăng cường việc đưa các hoạt động nghe, nói tiếng Anh, tổ chức câu lạc bộ nhóm nhỏ theo lớp học vào trong các giờ học tự chọn để học sinh có cơ hội rèn luyện, thực hành. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn tiếng Anh.

4. Triển khai thực hiện các đề án:

Đề án GD hướng nghiệp và định hướng phân luồng HS trong GDPT giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018. Trong đó tập trung. Nâng cao nhận thức về GD hướng nghiệp tăng cường khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, phát triển năng lực và phẩm chất học sinh, góp phần thực hiện phân luồng học sinh sau THCS.

Tích cực triển khai kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 27/10/2017 của UBND huyện Hiệp Hòa; Quyết định số 550/QĐ-UBND ngày 06/9/2017 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Đề án “Đẩy mạnh dạy tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong trường phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”. Tiếp tục triển khai dạy tin học tự chọn, nâng cao hiệu quả việc WDCNTT trong quản lý và dạy học

5. Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông...

6. Tổ chức tốt hoạt động “tuần sinh hoạt tập thể” đầu năm học, quan tâm tới các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập mới. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các ngày khai giảng, lễ tri ân, lễ chào cờ tổ quốc; hướng dẫn hát quốc ca đúng lời và nhạc, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam. Hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định.

7. Các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển dần theo hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Tổ chức quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 của Bộ GD&ĐT hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của HS và điều kiện của đơn vị.

8. Xây dựng môi trường văn hóa ứng xử cho đội ngũ GV và HS; xây dựng triển khai quy tắc ứng xử trong nhà trường nhằm xây dựng trường học lành mạnh thân thiện.

9. Phát động tuần lễ “Hưởng ứng học tập suốt đời”, tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; Phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức các hoat động thi đua gắn với thực kỷ cương nền nếp.

 II. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, tăng cường mối quan hệ giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; đẩy mạnh áp dụng các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; tăng cường việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo chủ đề trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; tập trung dạy cách học, hướng dẫn học sinh phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; chú ý việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của các đối tượng học sinh khác nhau.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối... Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm - thực hành của học sinh, nâng hiệu suất sử dụng phòng thực hành bộ môn.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tổ chức các hoạt động, các sân chơi góp phần phát triển giáo dục toàn diện cho học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; các hội thi, ... phù hợp với điều kiện thực tiễn, đặc điểm tâm lý, lứa tuổi và nội dung học tập của học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, giữa các đơn vị trên cùng địa bàn, trong cụm.

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Tiếp tục đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh. Chú trọng đánh giá trong quá trình dạy học: đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…), giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành. Kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá hướng tới phát triển năng lực của học sinh; đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, tạo hứng thú trong quá trình học tập.

- Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong các đợt khảo sát, kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh. Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng ngân hàng đề thi, kiểm tra theo ma trận; kết hợp một cách hợp lý, phù hợp giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, tăng cường các câu hỏi mở gắn với thực tiễn, các vấn đề xã hội. Thực hiện nghiêm túc việc cho điểm, nhận xét, động viên sự tiến bộ của học sinh, đồng thời đưa ra định hướng để học sinh khắc phục hạn chế.

- Đối với môn Tiếng Anh, triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 1173/SGDĐT-GDTrH ngày 20/10/2014 của Sở GD&ĐT Bắc Giang. Đưa việc kiểm tra kỹ năng nghe là kỹ năng bắt buộc trong các bài kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ. Triển khai nghiêm túc việc kiểm tra kỹ năng nói trong bài thi học kỳ với học sinh lớp 6, lớp 7, lớp 8.

- Tăng cường xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng đưa lên trang web của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Chỉ đạo cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

- Tham gia đầy đủ và tổ chức tốt việc tập huấn các nội dung: Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật, ...

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Tăng cường bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học qua trang mạng “Trường học kết nối”.

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng theo chuẩn khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, bồi dưỡng giáo viên theo chuẩn KNLNN (Từ năm học 2017-2018, không bố trí giáo viên chưa đạt chuẩn, không đủ năng lực tham gia giảng dạy).

- Tham gia tích cực Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2017-2019 (vòng thực hành); giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng SKKN

2. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn:

- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học phát huy và duy trì việc triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên.

+Triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học, các thủ tục hành chính, các mẫu kế hoạch ...

+Xây dựng bài học minh họa: cả tổ cùng xây dựng thiết kế bài, 1 GV dạy à rút kinh nghiệm à áp dụng hoặc do giáo viên dạy tự xây dựng theo ý tưởng của mình. Bài học minh họa có thể chỉ là một nội dung, có thể là một tiết dạy.

+Trao đổi các nội dung kiến thức khó, kiến thức tự học, PPDH theo kế hoạch đã đề ra, chia sẻ kinh nghiệm dạy học

          - Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; phát huy hiệu quả việc dự giờ rút kinh nghiệm, đánh giá giờ dạy của giáo viên trong Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, tổ chức và quản lí các hoạt động sinh hoạt chuyên môn qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GD&ĐT và Công văn số 74/SGDĐT-GDTrH ngày 22/01/2015 của Sở GD&ĐT. Phát huy và duy trì việc triển khai công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên tiếng Anh định kỳ hàng tháng với hình thức tại chỗ, theo cụm theo Công văn số 31/SGDĐT-GDTrH ngày 11/01/2016 của Sở GD&ĐT.

3. Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong nhà trường.

          - Đề cao trách nhiệm của tổ trưởng chuyên môn, nâng cao năng lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành công việc. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ quan, xây dựng kỷ luật, kỷ cương, nền nếp trong đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tham mưu với các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ quản lý giáo dục; chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp đảm bảo khoa học hợp lý theo cơ cấu bộ môn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, dự giờ đột xuất nhằm điều chỉnh những sai sót, biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy.

          IV. Nâng cao chất lượng đại trà, kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng khung phân phối chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh của mình; tăng cường chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ giáo viên theo yêu cầu đổi mới; xây dựng khung chương trình ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 và khung chương trình dạy thêm học thêm ở các bộ môn để nâng cao chất lượng đại trà, chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, xây dựng khung chương trình ôn tập cho 9 bộ môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, Giáo dục công dân.

Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm định, kiểm tra chất lượng giữa học kỳ, hết học kỳ 1, học kỳ 2; giao chỉ tiêu bộ môn cụ thể tới từng học sinh, từng lớp; tổ chức kiểm định 02 lần/học kỳ đối với các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh và 01 lần/học kỳ đối với các môn còn lại; kiểm soát tốt chất lượng các giờ dạy chính khóa, giờ dạy thêm, tăng cường các bài kiểm tra ngắn theo từng chủ đề kiến thức để có các giải pháp chỉ đạo kịp thời. Kiểm soát tốt việc đánh giá, xếp loại, chấm điểm học sinh thông qua các bài kiểm tra; đảm bảo thực chất khách quan.

V. Nâng cao chất lượng học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia

Phân công  giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; tổ chức bồi dưỡng ngay từ đầu năm học; huy động mọi nguồn lực tăng cường kinh phí chi cho công tác bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp; chú ý công tác khen thưởng cho các giáo viên, học sinh đạt kết quả các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Nâng cao chất lượng bồi dưỡng HSG các đội tuyển, phân công GV, lựa chọn HS tổ chức BD bắt đầu từ tháng 10/2018.

Chỉ đạo nghiêm túc các kỳ khảo sát, kiểm định, chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia kỳ thi học sinh giỏi văn hóa các cấp.

Tổ chức khảo sát, kiểm tra chọn đội tuyển học sinh dự thi HS giỏi cấp huyện; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng các đội tuyển theo tuần, tháng; khắc phục tồn tại hạn chế của học sinh ...

Tích cực huy động sự ủng hộ của phụ huynh học sinh, các tổ chức, ban ngành đoàn thể đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi; làm tốt công tác thi đua khen thưởng.

VI. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

          1. Nâng cao chất lượng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học, quản lý của nhà trường; tăng cường sử dụng các mô hình học kết hợp giữa lớp học truyền thống với lớp học trực tuyến. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng.

          2. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin điện tử: sổ liên lạc điện tử, phần mềm tự đánh giá, PMIS, EMIS, quản lý thư viện, đồ dùng, phần mền kế toán, trường học kết nối, phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu thống kê trên các hệ thống.

3. Phát huy hiệu quả Website riêng trong quảng bá hình ảnh, các hoạt động của nhà trường, thực hiện công khai trên trang Web theo quy định; triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng e-Learning.

VII. Dạy thêm học thêm

Tổ chức họp cha mẹ HS, cho học sinh đăng ký học thêm, giáo viên đăng ký dạy thêm và tổ chức dạy thêm, học thêm nâng cao trình độ kiến thức theo nguyện vọng của học sinh, phụ huynh học sinh; xây dựng kế hoạch dạy thêm, học thêm; giao chỉ tiêu đăng kí chất lượng tới từng lớp, từng giáo viên và xin giấy phép dạy thêm học thêm; xây dựng khung chương trình dạy thêm các môn Văn, Toán, tiếng Anh từ lớp 6 đến lớp 9 và 6 môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD phù hợp với từng đối tượng học sinh và xây dựng đề cương câu hỏi ôn tập các môn Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, GDCD để nâng cao chất lượng các kỳ kiểm tra, thi.

Thực hiện dạy thêm học thêm theo đúng các quy định của Thông tư 17/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, Quyết định 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang và các hướng dẫn của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT.

Tổ chức kiểm định chất lượng dạy thêm theo các chuyên đề, kiểm định ngắn để kịp thời điều chỉnh cách dạy, nội dung dạy của giáo viên. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn nâng cao chất lượng đại trà, thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

VIII. Công tác kiểm tra kiểm tra  nội bộ

Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra nội bộ theo Công văn số 892/HD-SGDĐT ngày 17/8/2011, công văn số 782/HD-SGDĐT ngày 27/3/2014 về việc hướng dẫn kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên, công văn số 934/SGDĐT-TTr ngày 26/8/2015 của Sở GD&ĐT về việc điều chỉnh đánh giá xếp loại giờ dạy của giáo viên; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ; công khai, dân chủ, minh bạch không để hiện tượng mất đoàn kết, đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

Kiểm tra chuyên đề đảm bảo 100% giáo viên, kiểm tra toàn diện tối thiểu 1/3 giáo viên nhà trường, tăng cường kiểm tra đột xuất giáo viên; lập hồ sơ đầy đủ theo đúng hướng dẫn, xử lý cán bộ giáo viên ý thức trách nhiệm, năng lực chuyên môn yếu kém

IX. Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia

1. Trên cơ sở kế hoạch phát triển giáo dục của nhà trường đã được thẩm định, phê duyệt từ nay đến năm 2020, dự báo đến năm 2025, tích cực tham mưu với địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể nhà trường, xây dựng cơ sở vật chất đảm bảo tốt điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất trường học, thiết bị dạy học

- Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng công trình vệ sinh HS, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo quy định.

- Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học, có kế hoạch sửa chữa và mua sắm bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu. Yêu cầu giáo viên tích cực sử dụng thiết bị dạy học, đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức làm công tác thiết bị dạy học.

- Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học bồi dưỡng, phụ đạo học sinh; đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, chú trọng quan tâm các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

3. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

Thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, lộ trình đề ra theo Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 23/10/2015 kế hoạch kiên cố hóa, lớp học và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 892/KH-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020; củng cố vững chắc các chỉ tiêu đã đạt được, tập trung các giải pháp nâng hạng trường, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn.

Tích cực tham mưu với các cấp quản lý, chính uyền địa phương tranh thủ các nguồn lực để kiểm tra công nhận đạt chuẩn lại vào tháng 12/2018.

X. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục THCS

          Tham mưu củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục (PCGD) cấp xã, phân công giáo viên phụ trách PCGD; thực hiện tốt việc quản lý và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục-xóa mù chữ và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

          Hoàn thành phổ cập cấp THCS mức độ 2 trong năm học 2018-2019.

          Tích cực huy động 100% học sinh trong độ tuổi và học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6; làm tốt công tác duy trì sĩ số, nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục, chú trọng phụ đạo học sinh yếu kém, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

XI. Tăng cường kỷ cương nền nếp; giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng

1. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, thể chất, pháp luật, thẩm mỹ, vệ sinh học đường, an toàn giao thông học sinh

Chỉ đạo liên đội, tổ chủ nhiệm thực hiện tốt việc tổ chức cho học sinh học nội quy, nâng cao nhận thức, ý thức được về trách nhiệm, nhiệm vụ của một học sinh; nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho học sinh; giáo dục truyền thống tôn sư trọng đạo gắn với các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như 20/11; 22/12, 03/2, 26/3, 30/4, 19/5 ...

Công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội được đặc biệt coi trọng. Phối hợp với công an xã để nắm thông tin về tình hình học sinh trong trường, tăng cường công tác quản lý các điểm internet nhằm giảm thiểu hiện tượng học sinh bỏ học vào chơi điện tử.

Xây dựng tủ sách giáo dục pháp luật, tủ sách giáo dục đạo đức, dạy nghiêm túc môn Giáo dục công dân, Lịch sử, Địa lý địa phương. Thực hiện các cuộc vận động, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn dân cư.

Chỉ đạo liên đội tổ chức tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh; tổ chức nghiêm túc các cuộc thi về tìm hiểu Luật giao thông, về giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng cho học sinh.

Thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục thể chất, rèn luyện sức khoẻ cho học sinh; chuẩn bị tốt các điều kiện tham gia kỳ thi thể dục thể thao các cấp.

2. Công tác phối hợp 3 môi trường giáo dục

          Xây dựng kế hoạch và triển khai có hiệu quả quy chế Phối hợp nhà trường- gia đình - xã hội trong giáo dục học sinh thông qua hệ thống sổ liên lạc điện tử; tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm học và cuối mỗi học kỳ để thông báo kết quả học tâp, rèn luyện của học sinh đồng thời kết hợp giáo dục học sinh. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục để nhân dân, phụ huynh học sinh và mọi người hiểu rõ được trách nhiệm giáo dục không chỉ là của nhà trường, trách nhiệm giáo dục là của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

3. Đoàn - Đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp

Tăng cường tuyên truyền phổ biến tới phụ huynh, học sinh về tinh thần đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW; những chủ trương, chính sách của Đảng về giáo dục và đào tạo. Duy trì thường xuyên và có nề nếp về tập thể dục buổi sáng, giữa giờ; thực hiện nghiêm túc việc hát Quốc ca trong các buổi lễ chào cờ.

Tăng cường kỷ cương nề nếp và hoạt động Đội trong nhà trường; thường xuyên giáo dục cho học sinh về phòng tránh các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, tai nạn thương tích, đuối nước; Tổng phụ trách Đội thường xuyên họp đội cờ đỏ để quán triệt việc thực hiện kỷ cương, nề nếp trong nhà trường và những yêu cầu đối với nhiệm vụ công tác Đội.

Nhà trường xây dựng kế hoạch công tác Đội và tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng đặc biệt vào các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11, 22/12 thông qua các hoạt động như Hoa điểm tốt, Ngày học tốt, Tuần học tốt; tổ chức các cuộc thi văn nghệ, TDTT…. Triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua; tổ chức cho học sinh làm Kế hoạch nhỏ, tham gia phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Uống nước nhớ nguồn … Xây dựng và duy trì thực hiện tốt các nề nếp hàng ngày của học sinh; quản lý nghiêm túc học sinh ở các thời điểm trước, trong và sau giờ học; việc sử dụng Internet, điện thoại; xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua các lớp theo tuần, tháng, học kỳ và cả năm học.

Tăng cường sự phối hợp giữa các ban ngành, đoàn thể, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để làm tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích ... cho học sinh.

          XII. Đổi mới công tác quản lý giáo dục

         1. Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ đến cán bộ quản lý, Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

          2. Chú trọng quản lý, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; tăng cường quản lý chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm, không có tình trạng dạy thêm, học thêm sai quy định.

          3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lý các hoạt động chuyên môn; quản lý kết quả học tập của học sinh; mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn.

XIII. Công tác thi đua, khen thưởng

          Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công bằng, công khai, khách quan trong đó đánh giá thi đua căn cứ vào kết quả các hoạt động gắn với sự tiến bộ của mỗi cá nhân, đơn vị. Tăng cường truyền thông những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, điển hình tiên tiến xuất sắc trong nhà trường nhằm khơi dậy nhiệt huyết và ý thức tự hào về nghề nghiệp của đội ngũ. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội cho công tác thi đua, khen thưởng.

XIX. Biên chế năm học và lịch tổ chức các kỳ thi, kiểm tra và các hoạt động chính trong năm học:

1. Biên chế năm học 2018-2019: Theo Quyết định số 1132/QĐ- UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

* Cả năm: 37 tuần thực học, trong đó

- Học kỳ I: Từ ngày 27/8/2018 đến ngày 08/01/2019 (bao gồm 19 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ kết thúc học kỳ I là ngày 09/01/2019).

- Học kỳ II: Từ ngày 10/01/2019 đến ngày 25/5/2019 (bao gồm 18 tuần thực học và tổ chức các hoạt động khác, nghỉ Tết Nguyên đán ít nhất 07 ngày).

- Ngày kết thúc năm học: trước ngày 31/5/2019. 

2. Các kì thi, kiểm tra:

2.1. Các kỳ kiểm tra:

          - Kiểm định chất lượng giữa học kỳ I: tháng 10/2018;

          - Kiểm tra kì I: tuần 17, 18 (tháng 12/2018)

          - Kiểm định chất lượng học kỳ II: tháng 4/2019;

          - Kiểm tra học kì II: tuần 32,33 (Tuần 1 tháng 5/2019);

          2.2. Thi giáo viên giỏi các cấp:

          - Thi giáo viên giỏi cấp trường: Xong trước 30/4/2019

          - Hội thi GVG cấp huyện chu kỳ 2017-2019 (vòng thực hành): Có công văn hướng dẫn riêng.

          - Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh vòng III (vòng SKKN): 11/2018

          2.3 Thi học sinh giỏi các môn văn hóa:

          * Cấp trường: Các môn thi đợt 1 xong trước 30/11/2018; các môn thi đợt 2 xong trước 30/3/2019.

* Cấp huyện:

Đợt 1: Gồm các môn: Toán 9; Ngữ văn 9; Tiếng anh 9; Vật lý 9; Hóa học 9; Sinh học 9; Lịch sử 9; Địa lý 9; GDCD 9. Thời gian thi: Tuần 1 tháng 12 năm 2018. buổi sáng thi các môn: Ngữ văn 9; Tiếng anh 9; Vật lý 9; Hóa học 9; Sinh học; buổi chiều thi các môn: Toán 9; Lịch sử 9; Địa lý GDCD9.

          Đợt 2: Gồm các môn Toán 6,7,8; Ngữ văn 6,7,8; Tiếng anh 6,7,8; Vật lý 8; Hóa học 8; Sinh học 8; Lịch sử 8; Địa lý 8; GDCD 8. Thời gian thi: Tuần 1 tháng 4 năm 2019:  buổi sáng thi các môn: Toán 6, Ngữ văn 7, Ngữ văn 8, Tiếng anh 7; Tiếng anh 8, Vật lý 8; Hóa học 8; Sinh học 8; buổi chiều thi các môn: Toán 7, Toán 8, Ngữ văn 6, Tiếng anh 6; Lịch sử 8; Địa lý 8; GDCD 8.

* Cấp tỉnh: ngày 16/3/2019.

          3. Một số kỳ thi khác:

       - Thi KH-KT dành cho học sinh THCS cấp huyện: Tháng 11/2018; cấp tỉnh: Tháng 12/2018; cấp quốc gia: Tháng 3/2019.

       - Thi tin học cấp huyện khối 6,7,8,9 (dự kiến tháng 01 năm 2019).

       - Thi tài năng Tiếng anh cấp huyện (có văn bản hướng dẫn riêng), dự kiến tháng 01/2019. 

       - Đối với các kỳ thi khác: thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi giải toán, vật lý qua mạng Internet (Violympic)...Phòng GD&ĐT không tổ chức thi cấp huyện, khuyến khích các trường tổ chức giao lưu.

          - Xét công nhận tốt nghiệp THCS xong trước ngày 30/5/2019.

       - Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 (Căn cứ lịch của Sở GD&ĐT, xong trước ngày 31/7/2019)

       4. Thi Thể dục thể thao:

       Phụ trách câu lạc bộ TDTT: Ngô Thị Quyên, Nguyễn Văn Nam

       Lịch thi các môn trong Hội khỏe Phù đổng cấp huyện:

       -Bơi lội: tuần 2 tháng 9

       -Cờ vua: tuần 3 tháng 9

       -Điền kinh: tuần 3 tháng 9

       -Bóng bàn: tuần 4 tháng 9

       -Đá cầu: tuần 1 tháng 10

       -Bóng chuyền: tuần 3 tháng 10

       -Cầu lông: tuần 1 tháng 11

       -Bóng rổ: tuần 2 tháng 11

       -Bóng đá: tuần 1 tháng 12

       -Đẩy gậy: tuần 2 tháng 12

       -Vật tự do: tuần 2 tháng 1

       -Aerobics: tuần 3 tháng 1

          Trên đây là những nội dung, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, các tổ chuyên môn, các cá nhân căn cứ xây dựng kế hoạch./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo phòng;

- Lưu VT.

 

    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

                 Vũ Thị Hạnh

 

 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THÁNG NĂM HỌC 2018-2019

 

Tháng, năm

Dự kiến những nội dung công việc

8/2018

 

- Tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2018 – 2019

- Tổ chức phụ đạo học sinh yếu, kém; kiểm tra, xét lên lớp cho đối tượng học sinh phải thi lại

- Tham dự tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn;

- Củng cố CSVC, lao động vệ sinh chuẩn bị năm học mới; chuẩn bị khai giảng

- Học chương trình tuần 1năm học mới (từ 27/8/2017);

- Khảo sát chất lượng đầu năm học

 

9/2018

 

- Khai giảng năm học mới.

- Duyệt sổ điểm các lớp năm học 2018- 2019

- Duyệt chỉ tiêu kế hoạch năm học 2018-2019

- Kiện toàn các tổ chức, các ban chỉ đạo trong nhà trường.

- Chỉ đạo tháng an toàn giao thông, tháng “khuyến học”.

- Xây dựng kế hoạch xin cấp giấy phép dạy thêm, học thêm.

- PGD ktra nền nếp đầu năm, duyệt các loại kế hoạch (tuần 4 tháng 9)

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2018-2019

- Khảo sát đội dự tuyển HSG cấp tỉnh lần 1

 

10/2018

 

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo KH.

- Tổ chức thi GVG cấp trường.

- Thi GVG cấp huyện (vòng thực hành)

- Kiểm định chất lượng giữa học kỳ 1 một số môn (tuần 3)

- Sinh hoạt chuyên môn (có lịch riêng)

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch, tham gia học bồi dưỡng đội dự tuyển khối 6,7,8

-Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dịp Tết trung thu

-Các tổ thu thập minh chứng chuẩn bị cho PGD ktra đánh giá ngoài

 

11/2018

 

- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo KH.

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Khảo sát học sinh giỏi các đội tuyển

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Khảo sát đội tuyển HSG cấp tỉnh lần 2

- Tổ chức hội thi GVG cấp trường

- Thi KHKT cấp huyện

-Hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài, làm thủ tục đăng ký với Sở GD

 

12/2018

 

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo KH.

- Thi học kỳ theo lịch của Sở GD&ĐT

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Thi HSG cấp huyện các môn khối 9 (tuần 1).

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Sở GD kiểm tra công tác đánh giá ngoài trường THCS Bắc Lý.

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Khảo sát chọn đội tuyển tỉnh lần 3

- Thi KHKT cấp tỉnh

- Kiểm tra chất lượng học kỳ I (theo lịch của Sở GD&ĐT).

 

1/2019

 

- Hoàn thành chương trình và sơ kết học kỳ 1. Triển khai chương trình học kỳ 2.

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo KH.

- Kiểm định chất lượng Toán, Ngữ văn, Tiếng anh lớp 9 (tuần 1)

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Họp PHHS HK 1

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Duyệt sổ điểm lần 2.

- Bồi dưỡng HSG các đội dự tuyển.

-Thi tin học, tài năng tiếng anh cấp huyện

 

2/2019

 

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo lịch.

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Khảo sát đội tuyển HSG cấp tỉnh lần 4 (tuần 2).

 

3/2019

 

-Bồi dưỡng HSG các môn theo lịch

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo lịch.

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Kỷ niệm thành lập Đoàn 26/3/2019.

-Thi Giai điệu tuổi hồng

- Thi HSG các môn văn hóa cấp tỉnh (theo lịch của Sở GD&ĐT).

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

 

4/2019

 

- Kiểm định chất lượng giữa học kỳ 2

- Kiểm tra đánh giá hoạt động ngoài giờ, hoạt động đoàn đội.

- Sinh hoạt chuyên môn (theo lịch của PGD)

- Kiểm tra chuyên đề, toàn diện theo lịch.

- Thi học sinh giỏi cấp huyện các lớp 6,7, 8 (tuần 1 tháng 4/2019)

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

 

5/2019

 

- Hoàn thành chương trình, kiểm tra hết năm.

- Kiểm tra học kỳ II

- Tổng hợp thi đua, đánh giá xếp loại.

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Kiểm tra hồ sơ, tổ chức xét TNTHCS

-Họp PHHS cuối năm

- Tổng kết năm học 2018-2019

 

6, 7/2019

 

-Bàn giao học sinh về địa phương.

- Phòng GD kiểm tra chuyên đề dạy thêm- học thêm ôn thi tuyển sinh vào lớp 10

- Ôn tập cho học sinh lớp 9.

- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT

 

 

 

 

Tác giả: c2bacly

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo