Các thủ tục hành chính

Tổ chức hoạt động đón Tết

ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN HIỆP HÒA

* * *

Số: 565/HĐĐ

"V/v tổ chức các hoạt động

đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017"

 

 

 

Hiệp Hòa, ngày 03 tháng 01 năm 2017

 

 

Kính gửi: - Hội đồng Đội các xã, thị trấn;

                      - Liên đội các trường TH, THCS.

 

          Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016 - 2017. Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa, chia sẻ yêu thương với các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trong dịp chuẩn bị đón tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn, Liên đội các trường Tiểu học, THCS thực hiện tốt một số nội dung sau:

          1. Báo cáo lãnh đạo đơn vị, xin ý kiến về việc tổ chức cuộc vận động “Tết vì bạn nghèo” năm 2017.

          2. Tổ chức vận động các nguồn lực trong và ngoài đơn vị, tổ chức tặng quà tết cho các em học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn của đơn vị mình trong dịp chuẩn bị nghỉ tết Nguyên đán năm 2017.

          3. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, các gia đình có con em đang làm nhiệm vụ ngoài biển đảo...

          4. Tổ chức vệ sinh khu vực học tập, làm việc, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ, đường làng, ngõ xóm trước khi nghỉ tết Nguyên đán.

          5. Báo cáo kết quả hoạt động bằng văn bản và hình ảnh về Hội đồng Đội huyện theo báo cáo tháng 2 năm 2017.

          Trên đây là một số nội dung Hội đồng Đội huyện chỉ đạo Hội đồng Đội các xã, thị trấn, Liên đội các trường Tiểu học, THCS thực hiện trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017. Hội đồng Đội huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi (T/h);

- Lưu HĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN

CHỦ TỊCH

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Giang

 

Xem thêm...

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo