Điểm báo

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017 -2018

PHÒNG GIÁO DỤC &ĐÀO TẠO HIỆP HÒA
TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG PHONG SỐ 2

MẪU

CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2017-2018

STT

Tên khoản thu

Đơn vị tính

Mức thu (1.000đ)

Thời gian thực hiện

1

2

3

4

5

I

Các khoản thu theo quy định

1

Bảo hiểm y tế

đồng/HS/năm

491.4

Thu vào tháng 12, riêng lớp 1 thu trong tháng 10

2

Xe đạp

đồng/xe/năm

7

Thu 9 tháng- Thu theo học kì

II

Các khoản thu thoả thuận

1

Tiền nước uống

đồng/HS/tháng

5

Thu 9 tháng- Thu theo học kì

2

Tiền vệ sinh

đồng/HS/tháng

5

Thu 9 tháng- Thu theo học kì

3

Các loại đồ dùng, dụng cụ, tài liệu học tập phục vụ học sinh

Thu theo giá bìa và theo nhu cầu thực tế số học sinh đăng kí

4

Tiền học 2 buổi/ngày

đồng/HS/tháng

40

Chưa thực hiện

5

Thu tiền tổ chức các HĐTN sáng tạo quy mô cấp trường

đồng/HS/lần

40

Thu theo lần tổ chức; không quá 02 lần/năm học

6

Thu tiền đi thăm quan, trải nghiệm ngoài trường

Tùy thuộc vào tình hình thực tế và số HS tham gia trên cơ sở thống nhất với PHHS để dự toán thu-chi

Thu theo lần tổ chức; không quá 01 lần/năm học

7

Phôi thẻ học sinh lớp 1

đồng/HS/thẻ

2

Thu trong kì I

8

Sổ liên lạc điện tử

đồng/HS/năm

50

Thu đối với những HS tự nguyện đăng kí; thu trong học kì I và học kì II

III

Huy động tự nguyện, ủng hộ

Thay mái 04 phòng học (UBND huyện đã cấp kinh phí nhưng còn thiếu); hỗ trợ làm nhà để xe cho học sinh; hỗ trợ sửa chữa đường dây điện

Huy động sự đóng góp tự nguyện của PHHS và các tổ chức, cá nhân khác trong xã hội để đầu tư xây dựng CSVC

KẾ TOÁN

Lương Phong, ngày 30 tháng 10 năm 2017
THỦ TRƯỞNG

Phạm Thị Bình

Chu Thị Bích

Tác giả:

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường