TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG LƯƠNG

giới thiệu

TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG LƯƠNG
Địa chỉ: Thôn Đồng Hoàng - Hoàng Lương - Hiệp Hòa - Bắc Giang.
Hiệu trưởng: Hoàng Thị Lệ.
Phó Hiệu trưởng: Đậu Mai Hậu.
Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Thị Loan.
Nhà trường có 31 cán bộ - giáo viên (trong đó có 29 nữ).
Giáo viên đạt trình độ trên chuẩn: 29 đồng chí.

HS TRƯỜNG TH HOÀNG LƯƠNG MÚA THEO PHONG CÁCH ẤN ĐỘ
BÀN TAY NĂN BỘT KHỐI 4
HS TRƯỜNG TH HOÀNG LƯƠNG VUI VĂN NGHỆ
TIẾT DẠY BÀN TAY NĂN BỘT
SINH HOẠT KHỐI 4 CHUYEN ĐỀ TIẾNG VIỆT