Thứ tư, 30/09/2020 02:20:12

  • Địa chỉ: Trường Xuân
  • Email: c2_c3truongxuan@cantho.edu.vn
  • Điện thoại: 07103691133
TT Thông tin
1
Họ tên: Nguyễn Lê Tuấn
Vị trí: Bí thư chi bộ (Th.S quản lý)
Email: nguyenletuan.c23tx@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0907346926
2
Họ tên: Nguyễn Văn Lất
Vị trí: Phó bí thư chi bộ
Email: nguyenvanlat.c23tx@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01238 845 944
3
Họ tên: Đặng Văn Lành
Vị trí: Chi ủy viên
Email: dangvanlanh.c23tx@cantho.edu.vn
Điện thoại: 01263279366