Thứ bảy, 15/08/2020 03:38:16

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp THPT

Học sinh tốt nghiệp THPT tại trường THCS&THPT Trường Xuân từ năm học 2011-2012 đến năm 2016-2017 nếu chưa nhận bằng, liên hệ phòng khảo thí-kiểm định chất lượng Sở giáo dục và đào tào TP Cần Thơ để nhận (từ ngày 3/8/2018).
Trường sẽ không phát bằng kể từ ngày 1/8/2018