Thứ bảy, 15/08/2020 02:40:44

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP KHỐI 12 NĂM 2017-2018

- HỌC SINH KHỐI 12 TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 2017-2018 VỀ TRƯỜNG NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP THPT TỪ 18/3/2019 ĐẾN NGÀY 30/8/2019. 


- QUA THỜI GIAN TRÊN NẾU KHÔNG NHẬN TRƯỜNG SẼ TRẢ VỀ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP CẦN THƠ.
- THỦ TỤC NHẬN BẰNG GỒM: GIẤY CMND/ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
   
NẾU CHA MẸ NHẬN THAY PHẢI MANG THEO HỘ KHẨU VÀ CMND/CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CỦA CHA HOẶC MẸ.