Thứ ba, 11/08/2020 11:24:47
Thông tin tuyển sinh trường đại học Cần Thơ

Ngày: 09/11/2015


Tên trường,

Ngành học

Ký hiệu trường

Mã Ngành

Môn thi

Dự kiến chỉ tiêu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TCT

 

 

8.600

Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710 3600 433

Fax: 0710 3838 474

Website: www.ctu.edu.vn

 

 

 

 

Giáo dục Tiểu học

 

D140202

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Ngữ văn, Lý

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

60

Giáo dục Công  dân

 

D140204

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

60

Giáo dục Thể chất

 

D140206

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Sinh, Năng khiếu

- Toán, Hóa, Năng khiếu

60

Sư phạm Toán học

 

D140209

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh


100

Sư phạm Vật lý

 

D140211

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

100

Sư phạm Hóa học

 

D140212

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

Sư phạm Sinh học

 

D140213

Toán, Hóa, Sinh

80

Sư phạm Ngữ văn

 

D140217

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

60

Sư phạm Lịch sử

 

D140218

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Pháp

60

Sư phạm Địa lý

 

D140219

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Địa, Toán

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Pháp

40

Sư phạm Tiếng Anh 

 

D140231

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Sư phạm Tiếng Pháp 

 

D140233

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

60

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh

Gồm 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh

- Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh

 

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

160

 

120

40

Ngôn ngữ Pháp

 

D220203

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

80

Triết học

 

D220301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

 

80

Văn học

 

D220330

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

100

Kinh tế 

 

D310101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hóa

100

Chính trị học

 

D310201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Thông tin học

 

D320201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Lý, Tiếng Pháp

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp

80

Quản trị kinh doanh  

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

140

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

D340103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Marketing

 

D340115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

100

Kinh doanh quốc tế

 

D340120

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Kinh doanh thương mại

 

D340121

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Tài chính - Ngân hàng

 

D340201

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

160

Kế toán

 

D340301

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Kiểm toán

 

D340302

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Luật

Gồm 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính

- Luật thương mại

- Luật tư pháp

 

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

300

 

100

100

100

Sinh học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Sinh học

- Vi sinh vật học

 

D420101

Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

Công nghệ sinh học

 

D420201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

160

Sinh học ứng dụng

 

D420203

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

60

Hóa học

Gồm 2 chuyên ngành:

- Hóa học

- Hóa dược

 

D440112

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

 

60

60

Khoa học môi trường

 

D440301

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

120

Khoa học đất

 

D440306

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

80

Toán ứng dụng

 

D460112

Toán, Lý, Hóa;

60

Khoa học máy tính

 

D480101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Truyền thông và mạng máy tính 

 

D480102

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Kỹ thuật phần mềm

 

D480103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Hệ thống thông tin

 

D480104

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

100

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

200

 

120

80

Công nghệ kỹ thuật hóa học

 

D510401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Quản lý công nghiệp

 

D510601

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật cơ khí

Gồm 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy

- Cơ khí chế biến

- Cơ khí giao thông

 

D520103

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

240

 

100

70

70

Kỹ thuật cơ - điện tử

 

D520114

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điện, điện tử

(chuyên ngành Kỹ thuật điện)

 

D520201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điện tử, truyền thông  

 

D520207

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật máy tính

 

D520214

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

D520216

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

120

Kỹ thuật môi trường

 

D520320

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

Vật lý kỹ thuật

 

D520401

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

60

Công nghệ thực phẩm

 

D540101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

180

Công nghệ chế biến thủy sản

 

D540105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

 

120

Kỹ thuật công trình xây dựng

Gồm 3 chuyên ngành:

- Xây dựng công trình thủy

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Xây dựng cầu đường

 

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

300

 

70

160

70

Kỹ thuật tài nguyên nước

 

D580212

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Chăn nuôi

 

D620105

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

120

Nông học

 

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Khoa học cây trồng

Gồm 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng

- Công nghệ giống cây trồng

 

D620110

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Sinh, Tiếng Anh

180

 

100

80

Bảo vệ thực vật

 

D620112

Toán, Hóa, Sinh

160

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

 

D620113

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Pháp

60

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

120

Phát triển nông thôn

 

D620116

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

120

Lâm sinh

 

D620205

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

80

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

160

Bệnh học thủy sản

 

D620302

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

80

Quản lý nguồn lợi thủy sản 

 

D620305

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

60

Thú y

Gồm 2 chuyên ngành:

- Thú y

- Dược thú y

 

D640101

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Hóa, Sinh

160

 

80

80

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

D850101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

 

D850102

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Quản lý đất đai

 

D850103

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

120

Các ngành đào tạo tại khu Hòa An – Tỉnh Hậu Giang

Việt Nam học

(chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch)

 

D220113

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Ngữ văn, Sử, Địa

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

80

Ngôn ngữ Anh

 

D220201

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Sử, Tiếng Anh

- Ngữ văn, Địa, Tiếng Anh

80

Quản trị kinh doanh

 

D340101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Luật

(chuyên ngành Luật hành chính)

 

D380101

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Ngữ Văn, Sử, Địa

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Pháp

80

Công nghệ thông tin

Gồm 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin

- Tin học ứng dụng

 

D480201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

160

 

80

80

Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

 

D580201

Chọn 1 trong 2 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

80

Nông học

(chuyên ngành Kỹ thuật nông nghiệp)

 

D620109

Toán, Hóa, Sinh

80

Kinh tế nông nghiệp

 

D620115

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hoá

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

- Toán, Ngữ Văn, Hoá

80

Phát triển nông thôn

(chuyên ngành Khuyến nông)

 

D620116

Chọn 1 trong 4 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Tiếng Anh

- Toán, Hóa, Sinh

- Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

Nuôi trồng thủy sản

 

D620301

Chọn 1 trong 3 tổ hợp:

- Toán, Lý, Hóa

- Toán, Lý, Sinh  

- Toán, Hóa, Sinh

80Nguồn tin trường đại học Cần Thơ
Tin liên quan