Thứ bảy, 24/07/2021 01:15:26
Giới thiệu khái quát chi bộ THCS&THPT Trường Xuân

Ngày: 11/12/2017

       Chi bộ THCS&THPT Trường Xuân thuộc huyện ủy Thới Lai được thành lập từ năm 2012 và đến nay có 37 đảng viên trên tổng 69 cán bộ, viên chức, nhân viên nhà trường; tỷ lệ đảng viên trong nhà trường chiếm 37/69= 53,62%.

      Cấp ủy chi bộ có 03 đồng chí (gồm 01 bí thư chi bộ, 01 phó bí thư chi bộ; 01 chi ủy viên); trong đó: nữ 00 đồng chí.

Đảng viên chính thức: 31 đồng chí, đảng viên dự bị: 06 đồng chí; Đảng viên nữ: 14 đồng chí; 100% đảng viên là dân tộc kinh.

Về trình độ chuyên môn của đảng viên: Trình độ Thạc sỹ: 02 đồng chí; Trình độ Đại học: 33 đồng chí; Trình độ caom đẳng: 01 đồng chí; Trình độ Trung cấp: 01 đồng chí;

Trình độ lý luận chính trị: trung cấp chính trị: 06; Sơ cấp chính trị: 29 đồng chí (trong đó có 2 đồng chí đang theo học lớp trung cấp lý luận chính trị).

          Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, chi bộ luôn thể hiện rõ vai trò định hướng cho các hoạt động, luôn làm tốt vai trò lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhà trường. Đó là, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước; nâng cao trình độ nghiệp vụ và lí luận chính trị cho đội ngũ cán bộ giáo viên; xây dựng Đảng trong sạch và vững mạnh trên ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và phát triển Đảng.

        Chi bộ xác định mỗi đảng viên phải là tấm gương sáng, là người tiên phong trong mọi công tác và phong trào của trường. Sinh hoạt chi bộ thường kì được chi ủy chuẩn bị chu đáo, có lồng ghép nội dung về chuyên môn vào hoạt động chính trị nên mọi công tác của nhà trường đều hoàn thành tốt đẹp. Chi bộ lãnh đạo chặt chẽ Đoàn thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong; hỗ trợ cho mọi hoạt động về kinh phí, thời gian tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn thể khác. Nhờ vậy, tạo được sự đoàn kết thân ái và đồng thuận cao trong nhà trường. 

        Công tác phát triển đảng được Chi bộ đặt ra như một mục tiêu quan trọng. Hiện nay, Chi bộ đã có 37 đảng viên phủ đều ở các tổ bộ môn và ngày càng được trẻ hóa.

  Chi bộ luôn được đánh giá là chi bộ trong sạch vững mạnh trong nhiều năm qua. Trong nhiều năm qua, 100% đảng viên đều đạt đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. 

Chi Bộ THCS&THPT Trường Xuân
Tin liên quan