Chủ nhật, 29/11/2020 06:24:01

Thông báo mở lớp dạy thêm ôn thi lại hè 2017

SỞ GD & ĐT TP.CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

 


Số: 105/TB-TĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Cái Răng, ngày 17 tháng 5 năm 2017

                    

THÔNG BÁO

Về việc mở lớp dạy thêm ôn thi lại, đăng ký học lại

 cho học sinh lớp 10, 11

 


Căn cứ kết quả xếp loại học lực cho học sinh năm học 2016-2017;

Nhằm tạo điều kiện cho những học sinh lớp 10, 11 bị xếp loại học lực yếu năm học 2016-2017 có cơ hội cải thiện điểm số để không bị ở lại lớp; những học sinh ở lại lớp được tiếp tục học lại năm học 2017-2018,

 Ban lãnh đạo trường THPT Trần Đại Nghĩa thông báo:

1. Nhà trường sẽ mở lớp dạy thêm ôn thi lại cho học sinh lớp 10, 11 năm học 2016-2017.

- Các môn mở lớp ôn tập: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý (lớp 10).

-       Thời gian học: từ 29/5/2017 đến 17/6/2017 (03 tuần học)

- Học phí: 120.000đ/học sinh/môn (18 tiết/03 tuần)

- Các môn còn lại học sinh nhận đề cương, tài liệu và tự ôn tập (vào sáng ngày 29/5/2017 tại Phòng thường trực)

           - Thời gian đăng ký và đóng học phí ôn thi lại: Từ 17/5/2017 đến hết ngày 23/5/2017.  Học sinh có nhu cầu ôn tập liên hệ đăng ký, nhận đơn tại giáo viên chủ nhiệm lớp và nộp đơn, học phí cho giáo viên chủ nhiệm.

2. Học sinh ở lại lớp có nhu cầu học lại năm học 2017-2018 nhận đơn và nộp lại đơn xin học tại Văn thư từ 15/7/2017 đến 23/7/2017 .

                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                             P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (Đã ký)

 

                                                                             Trần Thị Xoan