Chủ nhật, 24/01/2021 09:24:09
Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2018-2019

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22/KH-THCS&THPT

Thốt Nốt, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

 

KẾ HOẠCH

Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích

năm học 2018-2019

 

 
 

 

 

 

          Thực hiện Chỉ thị số 1572/CT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho trẻ em, học sinh, sinh viên;

        Căn cứ Công văn số 2479/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường hoc năm học 2018-2019;

        Căn cứ  vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế của trường, trường THCS và THPT Tân Lộc xây dựng kế hoạch trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong trường học như sau:

        I. Mục đích, yêu cầu

        - Quán triệt trong đội ngũ giáo viên, học sinh việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong nhà trường.

        - Có biện pháp, hình thức tích cực trong việc phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước góp phần đảm bảo sức khỏe cho thầy và trò.

        - Qua đó giáo dục ý thức đề cao cảnh giác trước các nguyên nhân và tai nạn có thể xảy ra như: tai nạn giao thông, trèo cây, sông, rạch, điện giật, bạo lực đánh nhau, đuối nước.

        II. Thuận lợi và khó khăn

        1. Thuận lợi

        - Vị trí nhà trường nằm ở trung tâm phường, kế bên UBND phường Tân Lộc.

        - Đảng ủy, UBND, Sở GDĐT, PHHS rất quan tâm đến việc an toàn cho học sinh, không gây thương tích.

        - Nhận thức của học sinh, nhân dân trong phường ngày càng cao về việc xây dựng trường học an toàn, không gây thương tích.

        2. Khó khăn

        -  Khu vực trường học nằm đúng ngay ngã ba đường, các loại xe lưu thông khá nhiều.

        - Còn một số học sinh độ tuổi ở cấp học THCS hay hiếu động, đùa giỡn trên đường đi làm ảnh hưởng đến giao thông.

        - Một số thanh thiếu niên bên ngoài xã hội có đạo đức không tốt, chạy xe không đúng luật thường gây hậu quả nghiêm trọng.

        - Trước cổng trường chưa có cấm biển báo khu vực trường học.

        III. Giải pháp

        - Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích bằng những hình thức như: băng rôn, qua các tiết chào cờ để tuyên truyền trong toàn thể CB, GV và HS về ATGT, phối hợp với Công an quận Thốt Nốt mời báo cáo viên về tuyên truyền an toàn giao thông, về chống bạo lực học đường, tổ chức các hoạt động ngoại khoá…

        - Phổ biến và quán triệt Qui chế ứng xử văn hóa trong nhà trường cho giáo viên và học sinh vào sinh hoạt tập thể tháng 10/2018.

        - Ban nề nếp tăng cường khâu nhắc nhở thực hiện nội qui trường, lớp và tăng cường khâu kiểm tra thực hiện nề nếp (chạy nhảy quá trớn ở hành lang, cầu thang). Bảo vệ tăng cường khâu kiểm soát người ra, vào cổng, không cho học sinh ra khu vực Bãi đá ở bến đò Tân Lộc – Tân Thành tắm.

        - Quản lý chặt chẽ học sinh trong giờ học, tuyệt đối không cho học sinh ra khỏi trường (trừ trường hợp bệnh, cấp cứu, người nhà có việc cần gấp. Trực ban nề nếp phải ghi nhận các trường hợp này vào hồ sơ trực và báo cáo cho  Phó Hiệu trưởng (thầy Trúc) biết).

        - Xây dựng hệ thống điện trong trường học đảm bảo tuyệt đối an toàn, không cho học sinh sử dụng những  trang thiết bị sử dụng điện khi không có giáo viên để phòng tránh trường hợp bị điện giật, có thể gây ra cháy nổ. Thực hiện nghiêm túc qui định sau tiết học cuối cùng, các lớp phải tắt hết quạt, đèn. Cán bộ, giáo viên, nhân viên khi rời phòng làm việc phải tắt hết các thiết bị dùng điện.

        - Trang thiết bị bình phòng, chống cháy đặt nơi an toàn, thuận tiện cho việc sử dụng.

        - Phòng tránh  ngộ độc:  Tuyên truyền học sinh nên ăn chín, uống sôi tránh ngộ độc cho bản thân, ảnh hưởng đến sức khoẻ và việc học tập, mua thực phẩm phải rõ nguồn gốc. Phòng y tế có kế hoạch kiểm tra An toàn thực phẩm ở Căn tin (mỗi quí một lần).

        - Học sinh không được mang các vật sắt, nhọn dao, súng cao su, chất nổ độc hại và các hung khí đến trường. Đẩy mạnh việc tuyên truyền qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

        - Huy động sự tham gia của toàn thể CB, GV trong nhà trường, phụ huynh, học sinh và cộng đồng phát hiện và báo cáo kịp thời các nguy cơ gây tai nạn, thương tích tại trường học.

        - Tổ chức họp thư góp ý để thu nhận thông tin liên quan đến bạo lực học đường.

        - Xây dựng Ban tư vấn tâm lý học đường.

        - Thường xuyên nhắc nhở việc sử dụng các trang mạng xã hội cho giáo viên và học sinh.

        - Giáo viên bộ môn tăng cường kiểm soát sĩ số học sinh trong tiết mình giảng dạy, phát hiện kịp thời những học sinh có hành vi khác thường cho ban nề nếp hoặc lãnh đạo trường. Phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm để giáo dục những học sinh thường bỏ tiết vắng học.

        - Giáo viên chủ nhiệm tăng cường công tác phối hợp với CMHS đối với trường hợp học sinh vắng học nhiều, bỏ tiết, hay vi phạm nội qui trường, lớp.

        - Giáo viên  bộ môn cần kiểm tra kỹ các hóa chất, thiết bị điện trước khi tổ chức dạy thực hành. Trong quá trình giảng dạy thực hành phải quản lý chặt chẽ học sinh và thực hiện tốt các qui trình thí nghiệm để đảm bảo an toàn tính mạng học sinh và giáo viên.

        - Nhân viên phụ trách thiết bị tăng cường kiểm tra các hóa chất đã hết hạn sử dụng, lên kế hoạch tiêu hủy để bảo đảm an toàn các giờ dạy thực hành.

        IV. Tổ chức thực hiện

        1. Giao cho Ban nề nếp theo dõi, giám sát việc thực hiện qui tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường. Hàng tuần báo cáo công khai trước học sinh và trước giáo viên để có biện pháp uốn nắn kịp thời.

        2. Giáo viên chủ nhiệm thường xuyến nhắc nhở học sinh lớp mình thực hiện tốt nội qui nhà trường và qui tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

        3. Phòng y tế có kế hoạch kiểm tra an toàn thực phẩm ở căn tin và mua thuốc phục vụ sơ cấp cứu.

        4. Ban nề nếp, lãnh đạo trực lưu ý các thời điểm đầu buổi học hàng ngày dễ xảy ra các hiện tượng vi phạm trật tự an toàn, an ninh trong trường học.

        5. Tổ bảo vệ tăng cường kiểm tra, kiểm soát ở đầu buổi học và sau tiết 2 các khu vực trọng yếu để ngăn ngừa tình trạng học sinh hút thuốc lá và gây gỗ đánh nhau.

        6. Ban tư vấn học đường lên kế hoạch hoạt động.

        7. Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao hận thức cho học sinh.

        Trên đây là Kế hoạch xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước cho học sinh trong trường học năm học 2018 – 2019. Đề nghị tất cả CB, GV, CNV và học sinh toàn trường nghiêm chỉnh thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu báo cáo ngay về  lãnh đạo trường  để kịp thời xem xét, giải quyết./.

 

 

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (Phòng CTTT);

- CĐ, Đoàn TN, Đội TN;

- Y tế học đường;

- GVCN;

- Ban TTND;

- Website trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Võ Thanh Phong

 

 

         

 

Tác giả: thpttanloc