Tin tức/(Trường THPT Bình Thủy)/Hoạt động Đoàn Thanh Niên/
HỘI TRẠI TRUYỀN THỐNG 26-3-2018

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Lập thành tích chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2018). Đồng thời giáo dục đạo đức – tư tưởng, lòng tự hào về truyền thống dân tộc, lý tưởng cộng sản, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam cho học sinh toàn trường.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, lao động, sáng tạo, giúp cho ĐVTN – HS xác định rõ vai trò trách nhiệm của mình trong tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

- Tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, học sinh hiểu ý nghĩa ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua các hoạt động tuyên truyền, hội thi, trò chơi,…

- Tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh, vui, khỏe cho ĐVTN – HS tham gia giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, phát huy tinh thần đoàn kết và sức mạnh của tập thể trong các hoạt động,…

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ:

  1. Thời gian: Bắt đầu từ 6h30 ngày 24/03/2018 đến 7h30 ngày 25/03/2018
  2. Địa điểm: Sân sau trường THPT Bình Thủy – KDC Ngân Thuận.
  3. Đối tượng tham dự: Học sinh, giáo viên trường THPT Bình Thủy.
Tác giả: Admin

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị