Thứ bảy, 26/09/2020 00:37:58
Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức dạy học học kì II, năm học 2019-2020

Ngày: 02/04/2020

       Ngày 01- 4- 2020 Phòng GDĐT đã ban hành Công văn hướng dẫn các trường TH, THCS thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học và tổ chức việc dạy học Chương trình học kì II, năm học 2019-2020 trên internet và truyền hình.

       Theo đó, Phòng chỉ đạo Hiệu trưởng các trường quán triệt đến toàn thể CBQL, GV của trường các nội dung theo hướng dẫn của Bộ GDDT để nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định; đồng thời, căn cứ theo nội dung hướng dẫn của Bộ GDĐT đối với từng cấp học, Hiệu trưởng các trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch dạy học thực hiện Chương trình cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường và thời gian còn lại của năm học 2019-2020 (Khung KHTG năm học ban hành kèm theo Công văn số 803/BGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2020 của Bộ GDĐT) bằng các hình thức dạy học từ xa qua internet và trên truyền hình đảm bảo có hiệu quả.

 

Các trường chủ động hướng dẫn học sinh học online và tham khảo các bài giairng theo lịch phát sóng trên VTV hoặc các đài truyền hình địa phương (Ảnh: Internet)

 

       - Đối với việc tổ chức dạy học qua internet: Phòng chỉ đạo các trường tiếp tục sử dụng hệ thống hỗ trợ dạy và học trực tuyến E-Learning của VNPT Đắk Lắk (http://sgddaklak.lms.vnedu.vn/; đã tập huấn triển khai sử dụng ngày 17/02/2020) hoặc tuỳ theo điều kiện thực tế, có thể sử dụng các hình thức hỗ trợ dạy – học trực tuyến phù hợp khác, nhưng cần đảm bảo một số yêu cầu sau đây:

       + Đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kĩ thuật, bài học, học liệu, quản lí, theo dõi tiến trình dạy học của giáo viên và học sinh,…(Từ lúc học sinh bắt đầu tham gia cho đến khi hoàn thành khóa học);

       + Không vi phạm bản quyền và không thu phí dịch vụ; tuyệt đối không được yêu cầu phụ huynh, học sinh đóng góp kinh phí dạy - học hoặc mua sắm các thiết bị phục vụ cho việc dạy - học. Đối với những gia đình học sinh chưa có kết nối Internet, chưa đủ điều kiện cho học sinh học qua các hệ thống trực tuyến hoặc các ứng dụng online khác thì tùy vào điều kiện thực tế, Hiệu trưởng phải xây dựng phương án với các hình thức phù hợp để GV thực hiện việc giao nhận bài và đánh giá kết quả học tập của học sinh.

       - Về dạy học trên truyền hình: Hiện tại địa phương chưa có lịch phát sóng dành cho các môn học cấp TH, THCS. Vì vậy, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường cần quán triệt để CBQL, GV theo dõi lịch phát sóng trên VTV hoặc các đài truyền hình địa phương khác để nghiên cứu, học tập và hỗ trợ học sinh, hoặc khuyến khích CBQL, GV có thể thực hiện việc ghi hình bài giảng và dựng các video để chia sẻ với đồng nghiệp,  học sinh tham khảo, học tập;…

       Được biết, trước đó, vào ngày 25/3/2020 Bộ GDĐT đã có Công văn hướng dẫn về dạy học trực tuyến qua internet, trên truyền hình gửi đến các CSGDPT trên toàn quốc.

Chi tiết văn bản kèm theo đưới đây:

Trần Quốc Toản
Tin liên quan