Trường Mẫu Giáo Tuổi Thơ
Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Ea Tiêu - Huyện Cư Kuin - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 05003.636595