Thông tin

04/2020

02

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kì II, năm học 2019-2020 Chương trình GDPT - Tải về

Thông báo từ : Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin

11/2018

15

Thông báo về việc đăng kí và nộp hồ sơ Dự án thi KHKT năm học 2018-2019 - Tải về

Thông báo từ : Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin

11/2017

04

Danh sách Dự án KHKT được chọn dự vòng thi lĩnh vực Cuộc thi KHKT năm học 2017-2018 - Tải về

Thông báo từ : Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin

 • Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về

  Ngày: 17 / 08 / 2015

  Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

 • Hội thảo đánh giá giữa kỳ thực hiện Dự án “Tăng cường khả năng sẵn sàng đi học cho trẻ mầm non” - Tải về

  Ngày: 17 / 08 / 2015

  Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về

  Ngày: 24 / 07 / 2015

  Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

 • Hội thảo, tập huấn chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ mầm non” - Tải về

  Ngày: 24 / 07 / 2015

  Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

 • Hội thảo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên - Tải về

  Ngày: 19 / 05 / 2015

  Thư mời từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk

 • Hội thảo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên trong các cơ sở đào tạo giáo viên - Tải về

  Ngày: 19 / 05 / 2015

  Thư mời từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trang riêng

Lượt truy cập

Đang online:
Hôm qua:
Tổng truy cập:

Tin tức đơn vị khác

Phòng Giáo dục & Đào tạo Huyện Cukuin