Khung Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018

  • 2005/QĐ-UBND
  • UBND tỉnh Đắk Lắk
  • Quyết định
  • GDĐT
  • PCT - H'Yim Kđoh
  • 01/08/2017
  • Click vào đây để tải về

Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Mùa Xuân(2020-02-12)
Album : Khai giang năm học 2019-2020(2020-02-12)
Album : Thầy cô trường TH Ngô Gia Tự tham gia bình chọn sách giáo khoa lớp 1(2020-02-22)
Album : Công tác vệ sinh(2020-02-27)