Bạn cần biết

Tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống dịch Corona.
Tiếp tục nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống dịch Corona.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc triển khai các văn bản của Trung ương về phòng, chống dịch Corona, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh, Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành phố,  Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số nội dung sau:

 1. Tiếp tục phối hợp với ngành y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng, chống dịch Corona.

2. Nghiên cứu nội dung các văn bản của Trung ương được gửi kèm để phục vụ công tác tuyên truyền, bao gồm: Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Quyết định số 237/QĐ-BYT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV); Công văn số 401/BYT-DP ngày 01/02/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; Công văn số 390/BYT-TB-CT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về việc đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng,chống dịch bệnh nCoV;Công văn số 369/BYT-TT-Ktngày 30/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường tuyên truyền, vận động phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.


Ba công khai

Thư viện ảnh

Album : Mùa Xuân(2020-02-12)
Album : Khai giang năm học 2019-2020(2020-02-12)
Album : Thầy cô trường TH Ngô Gia Tự tham gia bình chọn sách giáo khoa lớp 1(2020-02-22)
Album : Công tác vệ sinh(2020-02-27)