Thư viện ảnh

Album : Mùa Xuân(12/02/2020)


Album : Khai giang năm học 2019-2020(12/02/2020)


Album : Thầy cô trường TH Ngô Gia Tự tham gia bình chọn sách giáo khoa lớp 1(22/02/2020)


Album : Công tác vệ sinh(27/02/2020)


Album : Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022(01/03/2020)


Album : Tập huấn(03/06/2020)