Tin tức/
30/05/2020

Tình thương yêu của Bác Hồ dành cho thiếu nhi Việt Nam

Tác giả: Ban quản trị Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

30/05/2020

Kế hoạch công tác tuần 32

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

27/05/2020

Kế hoach công tác tuần 31

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

16/05/2020

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác giả: Đinh Văn Quyết - HTr Thcsdraybhang

16/05/2020

Kế hoạch công tác tuần 30

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

09/05/2020

Kế hoạch công tác tuần 29

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

02/05/2020

Kế hoạch công tác tuần 28

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

26/04/2020

Kế hoạch công tác tuần 27 từ ngày 27/4 đến 03/5/2020

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

26/04/2020

Thời khóa biểu tuần 27 áp dụng từ ngày 27/4/2020 cho học sinh lớp 9

Tác giả: cukuin_thcsdraybhang

15/04/2020

Đại thắng mùa Xuân năm 1975- Chiến công vĩ đại thế kỷ XX của dân tộc Việt Nam

Tác giả: chi bộ Đảng

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo