Tin tức/(Trường THCS Thường Thắng)/HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN/CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN/
KẾT QUẢ THI HSG TIN HỌC CẤP HUYỆN

Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-PGD&ĐT Hiệp Hòa ngày 15/9/2017 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-THCS ngày 18/9/2017 của trường THCS Thường Thắng về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thực hiện Công văn số 13/PGD&ĐT ngày 05/01/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc hướng dẫn thi Olympic Tin học cấp huyện năm học 2017 – 2018;

Trường THCS Thường Thắng thành lập đội tuyển dự thi Olympic Tin học cấp huyện năm học 2017-2018 gồm các thầy cô giáo và các em học sinh sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Văn Vinh – GV trường THCS Thường Thắng

2. Giáo viên bồi dưỡng: Bà Vũ Thị Lành – GV trường THCS Thường Thắng

            2. Học sinh tham gia dự thi:

STT

Họ, đệm

Tên

Ngày
sinh

Môn dự thi

Ghi chú

1

Nguyễn La Thu

Trang

30/01/2004

Tin 8

 

2

Lê Thị Phương

Anh

09/10/2004

Tin 8

 

3

Đỗ Hạnh

Vĩnh

26/05/2004

Tin 8

 

4

Nguyễn Thị Linh

Giang

15/06/2004

Tin 8

 

5

Nguyễn Mạnh

Cường

19/03/2004

Tin 8

 

6

Lê Thị Ngọc

Linh

13/03/2002

Tin 9

 

7

Nguyễn Thịnh

Vượng

25/06/2003

Tin 9

 

8

Nguyễn Thị

Loan

23/01/2003

Tin 9

 

9

Nguyễn Thị

Lương

29/01/2003

Tin 9

 

10

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

05/02/2005

Tin 9

 

11

Nguyễn Minh

Trí

25/06/2006

Tin 6

 

12

Nguyễn Đức

Hoàng

21/08/2006

Tin 6

 

13

Chu Tú

Thanh

02/09/2006

Tin 6

 

14

Nguyễn Văn

Minh

22/01/2006

Tin 6

 

15

Nguyễn Xuân

Dương

11/02/2006

Tin 6

 

16

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

17/12/2005

Tin 7

 

17

Phạm Hoài

Thư

12/04/2005

Tin 7

 

18

Nguyễn Trà

My

16/02/2005

Tin 7

 

19

Nguyễn Thị Kim

Chi

03/05/2005

Tin 7

 

20

Lê Ngọc

20/10/2005

Tin 7

 

 

Căn cứ Công văn số 04/CV-PGD&ĐT ngày 09/02/2018 của Phòng GD&ĐT Hiệp Hòa về việc Thông báo kết quả thi học sinh giỏi Olympic Tin học cấp huyện năm học 2017-2018. Đội tuyển HSG Tin học của nhà trường đạt được kết quả như sau:

+ Môn Tin học 6: đạt 04 giải ba, 01 giải khuyến khích

+ Môn Tin học 7: đạt 01 giải ba, 04 giải khuyến khích

+ Môn Tin học 8: đạt 03 giải khuyến khích

+ Môn Tin học 9: đạt 01 giải khuyến khích

  • Kết quả cụ thể:

STT

Họ, đệm

Tên

Ngày
sinh

Môn dự thi

Ghi chú

1

Nguyễn La Thu

Trang

30/01/2004

Tin 8

 Khuyến khích

2

Lê Thị Phương

Anh

09/10/2004

Tin 8

 

3

Đỗ Hạnh

Vĩnh

26/05/2004

Tin 8

 Khuyến khích

4

Nguyễn Thị Linh

Giang

15/06/2004

Tin 8

 Khuyến khích

5

Nguyễn Mạnh

Cường

19/03/2004

Tin 8

 

6

Lê Thị Ngọc

Linh

13/03/2002

Tin 9

 Khuyến khích

7

Nguyễn Thịnh

Vượng

25/06/2003

Tin 9

 

8

Nguyễn Thị

Loan

23/01/2003

Tin 9

 

9

Nguyễn Thị

Lương

29/01/2003

Tin 9

 

10

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

05/02/2005

Tin 9

 

11

Nguyễn Minh

Trí

25/06/2006

Tin 6

Ba 

12

Nguyễn Đức

Hoàng

21/08/2006

Tin 6

 Ba

13

Chu Tú

Thanh

02/09/2006

Tin 6

 Ba

14

Nguyễn Văn

Minh

22/01/2006

Tin 6

 Khuyến khích

15

Nguyễn Xuân

Dương

11/02/2006

Tin 6

 Ba

16

Nguyễn Thị Ngọc

Linh

17/12/2005

Tin 7

 Khuyến khích

17

Phạm Hoài

Thư

12/04/2005

Tin 7

 Khuyến khích

18

Nguyễn Trà

My

16/02/2005

Tin 7

 Khuyến khích

19

Nguyễn Thị Kim

Chi

03/05/2005

Tin 7

Ba 

20

Lê Ngọc

20/10/2005

Tin 7

 Khuyến khích

 

            

Tác giả: c2thuongthang

Xem thêm

Văn bản mới

Khai giang năm học mới 2016-2017
Tết Trung Thu trường THCS Thường Thắng 2016 - 2017
Văn nghệ chào mừng năm học mới 2016-2017
THI TÀI NĂNG TIẾNG ANH CẤP HUYỆN
  • Thông báo
  • Ba công khai