Thứ sáu, 25/09/2020 01:33:07
kế hoạch CM tháng 12/2017

Ngày: 11/12/2017

                                   TRƯỜNG THCS & THPT TRƯỜNG XUÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                  BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                     Số: 26/KH-CM                                              Thới lai, ngày 25 tháng 11 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN THÁNG 12- 2017

Chủ điểm: Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12)

 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của nhà trường;

Căn cứ vào biên bản họp lãnh đạo mở rộng ngày 27 tháng 11 năm 2017 của trường THCS & THPT Trường Xuân;

Bộ phận chuyên môn đánh giá hoạt động của tháng 11 và đề ra phương hướng tháng 12 năm 2017 như sau,

A. Đánh giá công tác tháng 11 năm 2017.

   I. Những việc đã làm được.

     1. Học sinh dự thi MTCT cấp thành phố.

     2. Hướng dẫn học sinh giao lưu cuộc thi hùng biện Tiếng Anh ở Giai Xuân.

     3. Tổ Hóa-Sinh-KT: Thao giảng(giao lưu với bốn trường bạn).

     4. Kiểm tra chuyên ngành và hành chính Tổ Hóa-Sinh-KT: C.Búp, C.Ngân và C.Ngọc đều đạt loại tốt, giỏi.

     5. BGH đã họp với GV THCS&THPT để nắm lại tình hình học tập của học sinh và giải pháp thực hiện của giáo viên.

     6. Lên kế hoạch hoạt động trải nghiệm sáng tạo 2017-2018.

     7. Hoàn thành dự thi GVDG cấp trường: Đạt 17/17.

  II. Những hạn chế :

     1. GVBM Văn khối 9 nộp bài kiểm tra trể.

     2. Một số Tổ trưởng nộp hồ sơ chưa đầy đủ theo thông báo.

B. Phương hướng hoạt động chuyên môn của tháng 12 năm 2017.

Tuần

TT

Nội dung công việc

Yêu cầu cần đạt

Phân công

Thời gian hoàn thành

Người kiểm tra

I

1

- Thực hiện phân phối chương trình từ tuần 16 – 19 (Từ ngày 4 – 30/12/2017) có 04 tuần.

- Khối THCS môn toán, văn cắt 1 tiết/ lớp/ tuần.

- Khối THPT môn Toán và Văn (môn toán khối 10, Văn khối 10, 12 tuần 17) cắt 1 tiết/ lớp/ tuần.

Đầy đủ

Giáo viên

4-30/12/ 2017

TT, PHT

 2

- Họp tổ chuyên môn.

Kiểm tra, đánh giá

Cả tổ

4-9/12

TT, PHT

 3

- Các tổ trưởng kiểm tra phân phối chương trình( Có biên bản ghi cho từng giáo viên và nộp cho T.Lất).

Đầy đủ

Các tổ

4-9/12

PHT

4

Kiểm tra chuyên ngành và hành chính Tổ GDCD-TD-QP: C.Bích Như, C.Thương và T.Ngoan.

Nghiêm túc, đầy đủ

Cả tổ

4-9/12

TT, PHT

5

Phân công chuyên môn:

 C.Thi chủ nhiệm 12A1 của T.Bảo.

 C.Thu dạy 7A1 của T.Phong.

 C.Hồng dạy khối 6 của T.Tính.

 C.H.Như dạy 9A3 của C.Ái.

 C.Nhung dạy 10A2(C.Như), 7A1(C.Ngoan), 7A5(C.Ấm).

Đầy đủ

GV

4/12

TT, PHT

6

Tổ GDCD-TD-QP: Thao giảng

Đầy đủ

Các  tổ

7/12

TT, PHT

II

7

- Giáo viên thuộc các môn thể dục, nhạc, MT, QP, Tin học, CN, KT và CD tổ chức cho thi trước.

Đầy đủ

GV, HS

11-16/12

TT, PHT

 8

- Giáo viên bộ môn khối 10, 11 của 8 môn học nộp đề(04/môn).

- Ôn tập từ tuần 1 đến tuần 16.

Chính xác

Các tổ

11/12

TT, PHT

9

Tổ NN-ÂN tổ chức thi hát bằng Tiếng Anh

Đầy đủ

GV, HS

11/12

TT, PHT

III

10

Tổ chức kiểm tra HKI cho khối 6, 7, 8, 9, 10 và11.

Khối 12.

Nghiêm túc

Cả trường

19-22/12

 

21-23/12

TT, PHT

IV

11

- Họp tổ chuyên môn.

Nghiên cứu bài học

Cả tổ

25-30/12

TT, PHT

12

Lớp 6, 10, 11 học Tiếng Anh thí điểm

Đầy đủ

GV, HS

26/12

TT, PHT

13

HSGBM khối THCS thi đợt 2 cấp Huyện có các môn: Lý, Hóa, Sinh, Tin học và GDCD.

Đầy đủ

GV, HS

30/12

TT, PHT

14

- Tất cả GVBM nộp bài kiểm tra (khối 9, 12 nộp cho T.Lất), còn lại nộp cho văn phòng.

Đầy đủ

GV, TT

30/12

PHT

15

Các tổ nộp báo cáo sơ kết HKI

Đầy đủ

TT

6/1

PHT

16

Ký sổ đầu bài khối 9, 10 và 12

Đầy đủ

 

30/12

PHT

 

 

          C. Tổ chức thực hiện.

              Lãnh đạo và tập thể Giáo viên cùng thực hiện nhiệm vụ trên, để hoàn thành kế hoạch đề ra./.

                                                                                             KT.HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                               P. HIỆU TRƯỞNG             

 

 

 

                                                                                                Nguyễn Văn Lất

Nguyễn Văn Lất
Tin liên quan