Thứ năm, 04/06/2020 00:15:06
Đại hội Đại biểu Đoàn trường THCS và THPT Tân Lộc, nhiệm kỳ 2016-2017

Ngày: 23/09/2016

 

     Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

     Căn cứ vào công văn số 07-HD/QĐTN, ngày 07 tháng 9 năm 2016 của BTV Quận đoàn Thốt Nốt V/v tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Thốt Nốt nhiệm kỳ 2017-2022.

     Được sự thống nhất của Chi bộ và BGH trường, BTV đoàn trường đã tổ chức Đại hội đại biểu trường THCS và THPT Tân Lộc, nhiệm kỳ 2016-2017 vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 9 năm 2016, tại Hội trường.

     Đại hội đã báo cáo các hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2015-2016, đồng thời lấy ý kiến đóng góp từ quý Đại biểu và Đoàn viên – thanh niên cho phương hướng hoạt động công tác Đoàn và phong trào Thanh niên năm học 2016-2017. Qua đó tạo điều kiện cho Đoàn viên – thanh niên biết rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; đồng thời Đai hội đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đoàn trường THCS và THPT Tân Lộc nhiệm kỳ 2016 - 2017.

 

 

nh_hoàng
Tin liên quan