7g00: Tập huấn chuyên môn TH và THCS hè 2016

1. Tiểu học: Tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn theo trường/cụm trường.
2. THCS:     Dành cho GV cốt cán theo lịch:

TT

MÔN

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

SỐ LỚP

1

Toán

22-23/8/2016

THPT Nguyễn Trãi

2

2

Ngữ văn

22-23/8/2016

PTDTNT Tỉnh

2

3

Sinh học

23-24/8/2016

THPT Nguyễn Duy Hiệu

2

4

Vật Lý

23-24/8/2016

THPT Lê Quý Đôn

2

5

Địa lý

24-25/8/2016

THPT Thái Phiên

2

6

Lịch sử

24-25/8/2016

THPT Tiểu La

2

7

Tiếng Anh

25-26/8/2016

THPT Lê Quý Đôn

2

8

Hóa học

25-26/8/2016

THPT Phan Bội Châu

2