Chủ nhật, 02/04/2023 03:16:05
Thông báo thi tuyển giáo viên, nhân viên tỉnh Quảng Nam năm 2021

ĐANG CẬP NHẬT ....

KẾT QUẢ ĐIỂM THI THEO NHÓM NGÀNH DỰ TUYỂN (có lúc 19h00 ngày 09/11/2021)

https://drive.google.com/drive/folders/1DiJX_0XrXliwmrvShZ3jop-uwVAny5Zf?usp=sharing

 

 

 

- Công văn số 1577/SGDĐT-VP ngày 06/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc một số lưu ý trong việc thu nhận, thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Thông báo số 1537/TB-SGDĐT ngày 03/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Phụ lục kèm theo Thông báo số 1537/TB-SGDĐT ngày 03/8/2021 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc Bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

- Kế hoạch số 4313/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021;

* Mẫu hồ sơ thí sinh tải về để đăng ký dự tuyển:

1. Mẫu đơn dữ tuyển;

2. Mẫu bìa hồ sơ;

3. Mẫu giấy cam kết kèm theo Công văn số 1577/SGDĐT-VP (mới bổ sung);

- Thông tin địa chỉ, STK nơi nộp hồ sơ dự tuyển;

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục các huyện năm 2021;

- Tổng hợp nhu cầu đăng ký tuyển dụng viên chức ngành giáo dục khối các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2021;

* Tham khảo toàn bộ tư liệu các kỳ thi năm 2020, 2017, 2016: Link xem và tải tư liệu;

 

DANH SÁCH THÍ SINH NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN TẠI THĂNG BÌNH

 

 

 

 

 

Tác giả: pgdthangbinh