THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang online:

Hôm nay:

Tổng lượng truy cập:

Tin tức : (THCS Dray Bhăng )/Tin tức - Sự kiện

ĐIỀU LỆ Trường trung học cơ sở, Trường trung học phổ thông

Ngày đăng : 13-08-2019

ĐIỀU LỆ
Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học
(Ban hành kèm theo Thông tư  số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
––––––

 

cukuin_thcsdraybhang

data/18362917689589053428/tintuc/files/08.2019/105694_TT12BGDDT2.DOC

Xem thêm...

Website đơn vị