TRƯỜNG TIỂU HỌC EA TIÊU

tin tức-sự kiện

SỐ ĐIỆN THOẠI VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ TRƯỜNG TH EA TIÊU

SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG VÀ HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH EA TIÊU

(Kèm theo Công văn số: 326/PGDĐT-PC ngày 26/9/2019 của Trưởng phòng GDĐT)

Số điện thoại

Người tiếp trực tiếp xử lí

Địa chỉ hộp thư điện tử

Người tiếp trực tiếp xử lí

0947328487

Lê Thị Mỹ Hà

PHT trường

TH Ea Tiêu

lemyha72@gmail.com

Lê Thị Mỹ Hà

PHT trường

TH Ea Tiêu

Tác giả: cukuin_theatieu

Xem thêm

Con heo đất
Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường