Thông báo

09/2016

08

TB 2047/TB-SGDĐT về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017

TB 2047/TB-SGDĐT về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017

Tải về

09/2016

08

TB 2047/TB-SGDĐT (kèm nhu cầu biên chế cần bổ sung năm học 2016-2017)

TB 2047/TB-SGDĐT (kèm nhu cầu biên chế cần bổ sung năm học 2016-2017)

Tải về

08/2016

20

CV 1921/SGDĐT-VP tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017

CV 1921/SGDĐT-VP tổ chức Lễ khai giảng năm học 2016-2017

Tải về

08/2016

08

Kế hoạch số 1811/KH-SGDDT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Kế hoạch số 1811/KH-SGDDT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2015-2016, triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Tải về

08/2016

01

TB 177/TB-SGDĐT kết quả xét tuyển đặt cách viên chức năm 2016

TB 177/TB-SGDĐT kết quả xét tuyển đặt cách viên chức năm 2016

Tải về

08/2016

01

Danh sách xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2016 (Kèm Quyết định 848/QĐ-SGDĐT ngày 20/7/2016 của Sở GD&ĐT)

Danh sách xét tuyển đặc cách giáo viên năm 2016 (Kèm Quyết định 848/QĐ-SGDĐT ngày 20/7/2016 của Sở GD&ĐT)

Tải về

08/2016

01

QĐ 848/QĐ-SGDĐT công nhận kết quả xét tuyển đặt cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm 2016

QĐ 848/QĐ-SGDĐT công nhận kết quả xét tuyển đặt cách viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Cần Thơ năm 2016

Tải về

07/2016

30

Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến

Bộ GD&ĐT hướng dẫn ngắn các bước để thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trực tuyến

Tải về

07/2016

28

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối

Bộ GD&ĐT công bố điểm sàn xét tuyển đại học năm 2016: 15 điểm cho tất cả các khối

Tải về

07/2016

28

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tải về