TB 2047/TB-SGDĐT về việc xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Tải tệp đính kèm

Thông báo khác