Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tuần, tháng năm 2021

Ngày đăng : 18-10-2021

* Lịch công tác của Huyện ủy;     * Lịch công tác của UBND huyện;

* Đã thực hiện:   Lịch tuần 42;   Lịch tháng 10/2021   * Dự kiến: Lịch tháng 11/2021

* Báo cáo trực tuyến số liệu HS và công tác tháng 2021 tại: http://baocao.thangbinh.edu.vn (mục 4);

* Thời gian học sinh nghỉ học của các trường trong tháng 01/2021: (Thông tin ngày 12/01/2021)

a. Mầm non      b. Tiểu học        c. THCS;

1a. Tuần 43/2021: (Áp dụng từ ngày 18/10/2021 đến 24/10/2021)

1b. Lịch dự kiến tuần 44/2021: (Áp dụng từ ngày 25/10/2021 đến 31/10//2021)

2. Lịch công tác tháng 10 năm 2021 của Phòng GDĐT: (BC trường hằng tháng tại http://ttbc.thangbinh.edu.vn)

* Dự kiến lịch công tác tháng 11 năm 2021 của Phòng GDĐT

3. Lịch công tác tháng 10 năm 2021 của Sở GDĐT:

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2021 của Phòng GDĐT:

Bản pdf
Tuần 49
(29/11 - 05/12)
Tuần 50
(06/12 - 12/12)
Tuần 51
(13/12 - 19/12)
Tuần 52
(20/12 - 26/12)
Tuần 53
(27/12 - 02/01)
Bản pdf
Tuần 45
(01/11 - 07/11)
Tuần 46
(08/11 - 14/11)
Tuần 47
(15/11 - 21/11)
Tuần 48
(22/11 - 28/11)
 
(04/10 - 10/10)
Tuần 42
(11/10 - 17/10)
Tuần 43
(18/10 - 24/10)
(25/10 - 31/10)
 
(31/08 - 06/09) (07/09 - 13/09) (14/09 - 20/09) (21/09 - 27/09) (28/09 - 04/10)
(03/08 - 09/08) (10/08 - 16/08) (17/08 - 23/08) (24/08 - 30/08)
 
(28/06 - 04/07) (05/07 - 11/07) (12/07 - 18/07) (19/07 - 26/07) (26/07 - 01/08)
(31/05 - 06/06) (07/06 - 13/06) (14/06 - 20/06) (21/06 - 27/06)
 
(03/05 - 09/05) (10/05 - 16/05) (17/05 - 23/05) (24/05 - 30/05)
 
(29/03 - 04/04)
(05/04 - 11/04) (12/04 - 18/04) (19/04 - 25/04) (26/04 - 02/05)
(01/03 - 07/03)
(08/03 - 14/03)
(15/03 - 21/03)
(22/03 - 28/03)
 
(01/02 - 07/02)
(08/02 - 14/02)
(15/02 - 21/02)
(22/02 - 28/02)
 
(01/01 - 03/01)
(04/01 - 10/01)
(11/01 - 17/01)
(18/01 - 24/01)
(25/01 - 31/01)

4. Tổng hợp lịch công tác năm 2021 của Sở GDĐT:

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6
Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...