Kiểm tra trường THCS Chu Văn An và TH Nguyễn Thị Minh Khai đạt chuẩn quốc gia