ĐÀO TẠO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM HỘI NHẬP NỀN GIÁO DỤC THẾ GIỚI

Tin từ đơn vị khác

Thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ

Để phòng chống dịch Covid19 nhà trường triển khai công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 trực tuyến cụ thể như sau: Truy cập trang web nhà trường theo đường line: http://vemis.vn/cukuin_thcschuquynh. Sau đó chọn mục tin tức, sự kiện chọn Tuyển sinh năm học 2020-2021 chọn xem thêm chọn đường dẫn:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Rr6aMPc4D-oozhObM4wL-ZL08-NBLf0JHhNaSm04EhA/edit#gid=0 rồi click chuột vào đường dẫn vào trang excel nhập dữ liệu theo từng cột vậy là đã đăng ký xong. Rất mong quý bậc Cha mẹ học sinh hợp tác. Trân trọng!

Tác giả: cukuin_thcschuquynh
data/13860795696653756081/tintuc/files/04.2020/Chi%20thi%2016%20cua%20TTCP.pdf

Xem thêm

Niềm vui ngày khai trường
Ngày hội đến trường
Ngày hội khai trường