Thứ ba, 11/08/2020 11:01:28
Giới thiệu tổ Toán

Ngày: 11/01/2018

1/ Chức năng, nhiệm vụ

            - Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy và học tập môn Toán.

            - Thực hiện tốt các bước, các khâu của quy trình giảng dạy và học tập theo Qui chế và các qui định của nhà trường.

2/ Nhân sự

             - Tổ có 10 giáo viên. Trong đó, 05 nữ

              - Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn.

STT

Họ và tên

Trình độ

Đạt chuẩn

Môn dạy

1

Huỳnh Thị Kim Thi

ĐH SP Toán - Tin

X

Toán

2

Lê Thị Kim Cương

ĐH SP Toán

X

Toán

3

Võ Thị Kim Chi

ĐH SP Toán

X

Toán

4

Trần Văn Tài

ĐH SP Toán - Tin

X

Toán

5

Huỳnh Văn Hiệp

ĐH SP Toán

X

Toán

6

Nguyễn Hữu Phi

CĐSP Toán

X

Toán

7

Nguyễn Tấn Phong

ĐH SP Toán

X

Toán

8

Nguyễn Thị Thu

ĐH SP Toán

X

Toán

9

Phạm Thanh Bình

ĐH SP Toán

X

Toán

10

Nguyễn Thị Thu Lan

ĐH SP Toán-Tin

X

Toán, Tin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Thành tích đạt được những năm qua

Tổ Toán được thành lập từ 2014 – 2015. Tổ Toán tham gia đầy đủ các phong trào của nhà trường. Trong ba năm qua tổ Toán đạt được các kết quả sau:

- Bồi dưỡng học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp THCS.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi Violympic toán tiếng anh và toán tiếng việt cấp huyện, cấp

thành phố.

- Giáo viên giỏi cấp trường, cấp thành phố.

- Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên.

- Phong trào thể thao trường tổ chức.

Huỳnh Thị Kim Thi
Tin liên quan