Thứ hai, 21/09/2020 01:17:29
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC LẠI NĂM HỌC 2018 - 2019

SỞ GD&ĐT TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT TRẦN ĐẠI NGHĨA

Số: 175/TB-TĐN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cái Răng, ngày 23 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

(V/v xin học lại năm học 2018-2019)

1. Học sinh năm học 2017-2018 không được lên lớp:

- Học sinh khối 10, 11 không được lên lớp thì liên hệ cô Nguyễn Thị Ngọc hoặc cô Nguyễn Thị Như để làm thủ tục xin học tại, hạn cuối là ngày 31/07/2018.

- Thủ tục xin học lại gồm:

+ Đơn xin học lại (theo mẫu 01);

+ Biên lai thu tiền Bảo hiểm y tế (bắt buộc) năm học 2018-2019.

Lưu ý: Học sinh phải hoàn thành học phí những năm học trước. Nhà trường chỉ xếp lớp cho những học sinh hoàn thành thủ tục xin học lại. Mọi sự chậm trễ Nhà trường sẽ không giải quyết.

2. Học sinh bỏ học năm học 2017-2018:

- Học sinh khối 10, 11 bỏ học (trừ học sinh trúng tuyển lớp 10 năm học 2017-2018 mà không làm thủ tục nhập học) thì liên hệ cô Nguyễn Thị Ngọc hoặc cô Nguyễn Thị Như để làm thủ tục xin học tại, hạn cuối là ngày 31/07/2018.

- Thủ tục xin học lại gồm:

+ Đơn xin học lại (theo mẫu 01);

+ Biên lai thu tiền Bảo hiểm y tế (bắt buộc) năm học 2018-2019;

+ Xác nhận không vi phạm pháp luật của UBND xã/phường nơi cư trú (theo mẫu 02)

Lưu ý: Học sinh phải hoàn thành học phí những năm học trước. Nhà trường chỉ xếp lớp cho những học sinh hoàn thành thủ tục xin học lại. Mọi sự chậm trễ Nhà trường sẽ không giải quyết.

 

Nơi nhận:

- CB, GV;

- Niêm yết bảng thông báo, cổng thông tin điện tử, facebook của trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

Trịnh Nguyễn Thi Bằng

 

 

Tác giả: thpttrandainghia