Thứ hai, 24/02/2020 10:17:53
GIỚI THIỆU VỀ TỔ SỬ - ĐỊA

15/10/2015

Năm học 2015-2016 là năm học thứ hai của Trường THCS và THPT Tân Lộc từ khi thành lập. Tổ Sử-Địa là một trong 7 tổ chuyên môn của trường, các giáo viên hiện đang làm công tác giảng dạy và chủ nhiệm từ khối lớp 6 đến lớp 11.

Xem thêm +