Thứ tư, 08/04/2020 06:52:35
HỘI THI KỂ CHUYỆN BÁC HỒ NĂM 2019

Sáng ngày 14/12/2019 Trường THCS Chư Quynh đại diện cho cấp THCS cụm xã Ea Ning tham gia Hội thi Kể chuyện Bác Hồ năm 2019 do Hội đồng Đội Huyện tổ chức tại Hội trường UBND Huyện Cư Kuin

Kết quả bài thi do em Nguyễn Thị Hoàng Yến lớp 7C kể đã đạt Giải Ba cấp Huyện 

https://www.facebook.com/100025553105126/videos/501729150688851/?t=5

Tác giả: Ban Quản trị

Xem thêm