Thứ tư, 08/04/2020 06:44:37
Chấm đồ dùng dạy học
Ban giám hiệu và các tổ trưởng chuyên môn đang chấm đồ dùng dạy học của giáo viên. Mỗi đồ dùng được trưng bày trên bàn đều do giáo viên tự làm và có tác dụng phục vụ cho việc dạy của giáo viên và việc học của học sinh. Đánh giá chất lượng đồ dùng theo thang điểm 10 với hiệu quả của từng đồ dùng, phần lớn số đồ dùng được đánh giá cao vì có tác dụng lớn trong quá trình dạy học, tuy nhiên vẫn có những đồ dùng còn mang tính hình thức chưa có tính hiệu quả cao cấn sáng tạo hơn.

Tác giả: c1ngocson

Xem thêm